EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.N.T. "Kastrioti" SH.P.K. 600121058 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 1,823.55 0.00 545.91 1,514.38 56,144.54 17,331.65 67,434.12 144,794.15
N.T.SH. " SFK " 600083646 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 252,756.85 1,125.00 105,510.44 122,640.00 54,432.94 13,830.50 28,266.19 577,436.92
" CO. E.MA. LTD" 810486614 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 16,636.28 125.00 13,865.65 36,822.02 53,985.74 11,099.14 117,783.07 250,191.90
N.N.P. " Daci " 600197497 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 56,190.08 0.00 7,544.98 17,100.39 53,582.42 9,003.77 21,656.33 165,077.97
ALDI CONSTRUCTION L.L.C. 600722525 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 150,361.32 5,375.00 106,473.74 79,175.31 48,995.10 47,561.48 45,109.03 477,675.98
N.P.T.,,Adi" 600150627 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 45,918.80 0.00 10.64 45,929.44
New Co Mine And Industry Of Magnesite Goleshi L.L.C. 810518384 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 458,024.49 1,125.00 180,817.80 391,110.58 44,194.64 6,509.76 27,083.55 1,107,740.82
Kompania Regjionale E Mbeturinave Pastërtia SH.A./Regional Waste Company Pastërtia J.S.C./Region 811320994 FERIZAJ FERIZAJ Shoqëri akcionare 17,387.35 0.00 1,265.53 852.31 37,508.52 4,413.14 2,994.47 64,421.32
SHKOLLA FILLORE DHE E MESME " ZENIT " 600026456 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 15,825.41 0.00 3,188.82 5,472.73 37,435.22 7,379.84 9,847.52 79,149.54
FAN SH.P.K. 810514499 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 72,696.25 3,000.00 18,555.56 42,564.65 36,427.10 4,125.52 16,247.11 190,616.19
N.N.P. "Ytong- Kola" 600134853 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 20,539.22 0.00 8,499.67 19,668.56 35,765.30 12,296.41 23,406.03 120,175.19
Swiss Casino Kosova LLC 600525292 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 35,183.36 0.00 68.62 35,251.98
Xhevdet Latifi B.I. 810406307 PEJË PEJË Individual 12,492.71 0.00 1,979.77 4,313.80 34,809.50 4,326.55 11,410.47 69,332.80
Banja E Kllokotit Fabrika E Ujit Mineral & CO2 810545618 GJILAN KLLOKOT SH.P.K. 43,773.18 0.00 12,265.48 13,620.69 34,750.42 6,887.77 9,848.26 121,145.80
CARTA ISNARDO S.P.A. 601325435 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 34,378.20 8,621.64 73,558.62 116,558.46

Totali: 28586