EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Radio Televizioni Dukagjini SH.P.K. 810420323 PEJË PEJË SH.P.K. 59,962.48 0.00 12,016.74 6,142.92 61,306.58 7,843.39 5,101.01 152,373.12
N.T.P." ALDI " 600257374 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 112,079.95 1,750.00 38,556.58 102,396.72 57,592.48 18,652.93 55,804.92 385,083.58
N.N.T. "Kastrioti" SH.P.K. 600121058 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 1,823.55 0.00 545.91 1,526.27 56,144.54 17,331.65 67,799.13 145,171.05
N.T.SH. " SFK " 600083646 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 252,756.85 1,125.00 105,510.44 124,157.82 54,432.94 13,830.50 28,654.44 579,342.99
" CO. E.MA. LTD" 810486614 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 16,636.28 125.00 13,865.65 36,930.98 53,985.74 11,099.14 118,129.03 250,646.82
N.N.P. " Daci " 600197497 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 56,190.08 0.00 7,550.67 17,465.64 53,582.42 9,015.39 22,003.17 165,807.37
ALDI CONSTRUCTION L.L.C. 600722525 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 150,361.32 5,375.00 106,473.74 79,175.31 48,995.10 47,561.48 45,109.03 477,675.98
N.P.T.,,Adi" 600150627 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 45,918.80 0.00 11.97 45,930.77
New Co Mine And Industry Of Magnesite Goleshi L.L.C. 810518384 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 458,024.49 1,125.00 180,817.80 394,087.74 44,194.64 6,509.76 27,370.82 1,111,005.25
SHKOLLA FILLORE DHE E MESME " ZENIT " 600026456 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 16,166.72 0.00 3,243.04 5,535.76 38,103.12 7,484.24 9,975.37 80,508.25
FAN SH.P.K. 810514499 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 72,696.25 3,000.00 18,555.81 42,564.81 36,427.10 4,126.02 16,247.44 190,617.43
Banja E Kllokotit Fabrika E Ujit Mineral & CO2 810545618 GJILAN KLLOKOT SH.P.K. 48,289.11 0.00 12,611.90 14,022.64 36,175.74 7,055.92 10,101.91 128,257.22
N.N.P. "Ytong- Kola" 600134853 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 20,539.22 0.00 8,499.67 19,802.09 35,765.30 12,296.41 23,638.43 120,541.12
Swiss Casino Kosova LLC 600525292 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 35,183.36 0.00 68.73 35,252.09
Xhevdet Latifi B.I. 810406307 PEJË PEJË Individual 12,492.71 0.00 1,979.77 4,395.05 34,809.50 4,326.55 11,636.76 69,640.34

Totali: 29050