EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Kujtim Cenaj 810967416 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 28.23 3.96 0.00 22.92 3.21 58.32
D.P.T. " Endi " 600137641 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 10.50 0.00 1.32 4.81 0.00 0.00 0.00 16.63
NTSH,,Paluti" 600157574 MITROVICË MITROVICË Individual 0.02 0.00 96.81 13.15 0.00 80.49 10.83 201.30
D.P.H. " Boon Cafe " 600138590 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 2.55 0.64 6.82
Ndërmarrja Prodhuese Shërbyese " Prapashtica" 600146361 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 157,119.15 875.00 59,301.18 129,538.09 0.00 0.00 0.00 345,958.42
D.P.T. " EDONA - L " 600667416 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 1.75 8.75
DPZ,,Bakom" 600250021 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 12.23 18.17
Jetmir Miftari B.I. 601570212 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 7.52 1.04 0.00 7.80 1.08 17.44
D.P.Z."PUMA" 600612403 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.61 2.15 10.76
DPH,, Grilli " 600483060 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 147.60 184.60
Hajzer Ismajli B.I. 810347030 MITROVICË MITROVICË Individual 558.07 0.00 39.06 25.41 0.00 0.00 25.95 648.49
N.T.P. " Nora " 600318762 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38 21.59 31.97
" Prizren Commerce" Sh.p.k. 600025581 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 14,051.44 1,675.00 4,151.35 7,834.00 0.00 0.00 0.00 26,036.79
"Euro Pak" SH.P.K. 601034507 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 165.64 0.00 43.26 87.75 0.00 0.00 0.00 296.65
D.P.T. NANI-AH 600533716 GJAKOVË GJAKOVË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 171.72 173.60

Totali: 29050