EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.H. " Tokyo Restaurant " 600363296 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 3,687.96 0.00 1,096.95 1,152.10 0.00 4.08 5.10 5,946.19
D.T.P. Libraria " A4" 600233233 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" AGD - CONSULTING " SH.P.K. 600709771 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -0.04 125.00 547.15 168.32 0.00 13.20 4.03 732.66
Samostalna Trgovinska Radnja " DAKI " 600553376 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.27 197.40 210.67
Kujtim Cenaj 810967416 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 28.23 3.96 0.00 22.92 3.21 58.32
D.P.T. " Endi " 600137641 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 10.50 0.00 1.32 4.67 0.00 0.00 0.00 16.49
NTSH,,Paluti" 600157574 MITROVICË MITROVICË Individual 0.02 0.00 96.81 13.15 0.00 77.49 10.44 197.91
D.P.H. " Boon Cafe " 600138590 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 2.55 0.64 6.82
Ndërmarrja Prodhuese Shërbyese " Prapashtica" 600146361 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 157,119.15 875.00 59,301.18 127,495.57 0.00 0.00 0.00 343,915.90
D.P.T. " EDONA - L " 600667416 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 1.75 8.75
DPZ,,Bakom" 600250021 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 12.15 18.09
Jetmir Miftari B.I. 601570212 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 7.52 1.04 0.00 7.80 1.08 17.44
D.P.Z."PUMA" 600612403 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.61 2.15 10.76
DPH,, Grilli " 600483060 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 147.60 184.60
Hajzer Ismajli B.I. 810347030 MITROVICË MITROVICË Individual 558.07 0.00 27.90 18.15 0.00 0.00 22.49 626.61

Totali: 28794