EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.H.T. " Ujvara e Mirushes " 811283952 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 -28.26 1,939.48 0.00 0.00 0.00 1,911.22
'' DMN - Prishtina '' SH.P.K 811033638 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.00 0.00 -18.17 377.00 0.00 1.32 3.02 363.17
" VERDE " SH.P.K. 601546544 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 -13.66 156.43 0.00 0.00 36.52 179.29
Agim R. Januzi B.I. 810440230 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 88.68 0.00 -9.31 -4.83 0.00 0.00 0.00 74.54
Zafir Berisha B.I. 810612061 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 -3.64 60.17 0.00 0.00 0.00 56.53
Dilay Tekstil SH.P.K. 810841842 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 -1.17 7.62 0.00 0.00 0.00 6.45
Egzoni 810603169 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.35 0.90 17.25
Jakup Hysenaj 811316836 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
Oniks SH.P.K. 810648222 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 122.66 0.00 0.00 0.00 122.66
Audit Tax & Fas O.P. 810506454 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 8.67 9.57 69.24
"N.SH.T. ""Commit""" 600188933 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 0.44 3.80
Bujar Sa. Hyseni B.I. 810772336 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 6.25 4.05 135.30
" Estetik " SH.P.K. 601042542 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 3.20 2.08 85.28
FATOS BYTYÇI B.I. 601619995 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 2.28 5.78
Enis Pllana B.I. 810921496 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.90 9.90

Totali: 28794