EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " Love " 600127379 FERIZAJ FERIZAJ Individual 20,285.80 0.00 12,351.34 27,763.25 2,973.42 1,363.11 4,516.86 69,253.78
N.SH.N. " Gëzimi " 600471982 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 222.43 0.00 0.00 222.43
D.P.H. KAFITERI "LEKA-XI" 600947355 GJILAN GJILAN Individual 270.11 375.00 591.75 125.40 374.00 126.48 109.82 1,597.56
N. T.P.N.Sh.,,Sharr Begi" 600322317 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 33,911.13 0.00 4.48 33,915.61
DPH " Relax Bar " 600391346 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 1,426.56 0.00 0.07 1,551.63
D.P.Z. "Xeni " 600269858 FERIZAJ FERIZAJ Individual 3.26 125.00 125.36 0.50 71.50 2.04 2.75 205.41
D.P.H,, Matrix " 600097960 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 3,497.74 125.00 2,188.64 1,779.23 5,444.43 3,176.77 2,738.38 18,825.19
D.P.Z.,,Stihl" 600161252 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 0.00 0.00 23.40
D.P.H. " Erxhani " 600342125 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 1,062.17 0.00 0.00 1,312.17
D.P.Z." Aroma PR " 601196068 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 542.89 0.00 65.88 93.43 324.11 38.88 59.06 1,124.25
N.P.T. "Drita - Expres" 600328901 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 1.34 8.14
N.H. " Tokyo Restaurant " 600363296 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 3,687.96 0.00 1,096.95 1,152.10 0.00 4.08 5.10 5,946.19
S.T.R. ''NAR'' 601151749 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 3.27 0.00 116.52 22.29 17.00 5.44 4.62 169.14
D.T.P. Libraria " A4" 600233233 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Samostalna Trgovinska Radnja " DAKI " 600553376 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.27 197.40 210.67

Totali: 28794