EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " Love " 600127379 FERIZAJ FERIZAJ Individual 20,285.80 0.00 12,351.34 28,024.61 2,973.42 1,363.11 4,555.62 69,553.90
N.SH.N. " Gëzimi " 600471982 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 222.43 0.00 0.00 222.43
D.P.H. KAFITERI "LEKA-XI" 600947355 GJILAN GJILAN Individual 270.11 375.00 591.75 128.92 374.00 126.48 114.66 1,605.92
N. T.P.N.Sh.,,Sharr Begi" 600322317 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 33,911.13 0.00 5.76 33,916.89
DPH " Relax Bar " 600391346 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 1,426.56 0.00 0.09 1,551.65
D.P.Z. "Xeni " 600269858 FERIZAJ FERIZAJ Individual 3.26 125.00 125.36 0.54 71.50 2.04 2.97 205.67
D.P.H,, Matrix " 600097960 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 3,497.74 125.00 2,188.64 1,824.97 5,444.43 3,176.77 2,809.46 18,942.01
D.P.Z.,,Stihl" 600161252 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 0.00 0.00 23.40
D.P.H. " Erxhani " 600342125 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 1,062.17 0.00 0.00 1,312.17
N.P.T. "Drita - Expres" 600328901 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 1.34 8.14
N.H. " Tokyo Restaurant " 600363296 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 3,687.96 0.00 1,099.67 1,166.84 0.00 4.08 5.10 5,963.65
S.T.R. ''NAR'' 601151749 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 3.27 0.00 116.52 22.33 17.00 5.44 4.84 169.40
D.T.P. Libraria " A4" 600233233 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Samostalna Trgovinska Radnja " DAKI " 600553376 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.27 198.30 211.57
D.P.Z.,,Alba" 600329636 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 37.50 0.00 4.56 21.02 995.30 15.26 31.29 1,104.93

Totali: 29050