EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" GOP " SH.P.K. 810089707 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64
'' FIERI - ASHENSOR '' SH.P.K. 810962911 PEJË DEÇAN SH.P.K. 917.60 0.00 48.93 32.61 230.00 18.90 14.19 1,262.23
" Final " SH.P.K. 810170671 PEJË DEÇAN SH.P.K. 1,200.00 0.00 116.94 76.00 0.00 0.00 0.00 1,392.94
HD METAL SH.P.K. 810962507 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 4.33
SHPRESA ELEZAJ B.I. 810175126 PEJË DEÇAN Individual 3.26 0.00 0.27 0.18 17.00 1.53 0.99 23.23
" FIDANI - ESQ " SH.P.K. 810006313 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 47.36 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36
Ermali SH.P.K. 810215998 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 4.87 0.68 0.00 0.00 0.00 5.55
Metal Ing SH.P.K. 810962789 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 65.34 0.00 0.00 0.00 0.00 65.34
Niki - SHN SH.P.K. 810963050 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20
Miftar Kabashi B.I. 810966088 PEJË DEÇAN Individual 9.78 0.00 0.90 0.54 51.00 4.59 2.97 69.78
N.SH."CODEXI" 600510227 PEJË DEÇAN Individual 136.92 0.00 46.21 24.99 714.00 250.58 138.82 1,311.52
KUJTIMI BUS SH.P.K. 810963000 PEJË DEÇAN SH.P.K. 1,965.22 0.00 297.65 119.78 0.00 0.00 0.00 2,382.65
" INFO-PIKA" SH.P.K. 810167389 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 7.20 0.94 0.00 0.00 0.00 8.14
" CCI " SH. A. 810218471 PEJË DEÇAN Shoqëri akcionare 0.00 0.00 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7.35
N.T.SH. '' ANITA '' 601185764 PEJË DEÇAN Individual 198.00 0.00 243.74 46.50 0.00 0.00 0.00 488.24

Totali: 28794