EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.SH. " Pro Studio " 600632287 PEJË DEÇAN Individual 564.45 925.00 1,116.48 369.24 1,654.40 120.96 226.57 4,052.10
Arbnore Shabanaj B.I. 810965428 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 3.76 0.94 0.00 3.90 0.98 9.58
Auto - Comerce SH.P.K. 810962599 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 7.16 5.01 0.00 0.00 0.00 12.17
Internet " Naki Net " 601348726 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 9.12 0.00 0.52 9.64
D.P.SH. " Elmaz " 600192041 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 20.82 0.99 6.71 28.52
D.P.Z. RROBAQEPSE " LIZA " 601246178 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 3.76 0.52 0.00 0.00 0.00 4.28
N.T.P. "HYPERMARKET-KU" 600043905 PEJË DEÇAN Individual 32,757.17 1,000.00 3,292.99 1,605.10 0.00 0.00 0.00 37,655.26
Fitim Ukhagjaj 810964735 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.T. " Andrimi -M " 601283047 PEJË DEÇAN Individual 16.68 0.00 2.04 2.75 0.00 2.55 0.46 24.48
A.T.SH. L GOLF 600345096 PEJË DEÇAN Individual 14.34 0.00 19.64 0.63 111.00 41.93 14.98 202.52
N.SH. '' TONI '' 601544639 PEJË DEÇAN Individual 223.88 125.00 542.55 148.24 257.25 153.54 100.30 1,425.76
N.H. " Aurora " 600271788 PEJË DEÇAN Ortakëria e përgj. 23.04 0.00 5.26 16.05 164.00 42.18 126.31 376.84
N.SH. '' AUTOGRAFIK - ARIFI '' 601146790 PEJË DEÇAN Individual 6.30 0.00 4.78 2.46 0.00 5.00 0.66 19.20
Ramë Bozhdaraj 810216714 PEJË DEÇAN Individual 118.40 0.00 23.50 25.35 342.00 63.04 64.93 637.22
Jeton Pajazitaj 811312991 PEJË DEÇAN Individual 15.12 0.00 20.49 17.07 0.00 0.00 0.00 52.68

Totali: 29050