EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" KADARE " SH.P.K. 810018300 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" SAM - SHOES " SH.P.K. 810141284 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1.20 0.80 32.00
N.T.Sh. " Auto-Taxi-Rudi " 600200018 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
MOBILERIA IDEALE SH.P.K. 811274761 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.H. "Piano" 600133681 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
Milaim Verbaj B.I. 811232321 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 1.43 9.23
HANIFE FERATI B.I. 810151233 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.P.T. " Niku " 600269923 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 125.22 125.22 0.00 0.00 0.00 0.00 125.22
" RESTAURANT PAUSE " SH.P.K. 810192245 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Arben Halimaj B.I. 810729098 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Raif Dili B.I. 810441030 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
NSHSH ,,Mediaja" 600247101 PEJË KLINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Lumnije Bajrami Salkin 811204271 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
HALIL B.AHMETI B.I. 810658809 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 2,986.30 2,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2,986.30
Fehmi Fetahi B.I. 810276693 GJILAN GJILAN Individual 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

Totali: 29050