EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Jakup Hysenaj 811316836 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
ESTETIKA - KLLOKOQI 810839061 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00 33.79
" IDENTIK " SH.P.K. 810024464 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 66.51 0.00 0.00 0.00 0.00 66.52
Audit Tax & Fas O.P. 810506454 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 8.67 9.57 69.24
" FOS " SH.P.K. 601547138 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.01 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 7.13
B.K.S. SH.P.K. 810809402 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 181.72 0.00 0.00 0.00 0.00 181.73
" RENT A CAR CLASSIC " SH.P.K. 601642037 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64
RESTORE SH.P.K. 810816126 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 47.96
Tax Accounting Group SH.P.K. 810838005 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 87.96 0.00 0.00 0.00 0.00 87.97
"N.SH.T. ""Commit""" 600188933 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 0.44 3.80
D.P.H Piceria " Prestige " 600019831 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Bujar Sa. Hyseni B.I. 810772336 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 6.25 4.05 135.30
Arfije Gashi & Sylejman Sh Gashi 810773029 PEJË PEJË Ortakëria e përgj. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
" Estetik " SH.P.K. 601042542 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 3.20 2.08 85.28
FATOS BYTYÇI B.I. 601619995 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 2.28 5.78

Totali: 28794