EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.Z.,,Stihl" 600161252 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 0.00 0.00 23.40
"3D"SH.P.K. 600929535 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 210.80 0.00 36.30 46.50 390.00 49.40 77.93 810.93
N.P.T. "Drita - Expres" 600328901 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 1.34 8.14
N.H. " Tokyo Restaurant " 600363296 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 3,687.96 0.00 1,099.67 1,166.84 0.00 4.08 5.10 5,963.65
S.T.R. ''NAR'' 601151749 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 3.27 0.00 116.52 22.33 17.00 5.44 4.84 169.40
Samostalna Trgovinska Radnja " DAKI " 600553376 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.27 198.30 211.57
D.P.Z.,,Alba" 600329636 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 37.50 0.00 4.56 21.02 995.30 15.26 31.29 1,104.93
Kujtim Cenaj 810967416 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 28.23 3.96 0.00 22.92 3.21 58.32
NTP ,, Sheki " 600066204 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 19.84 0.00 0.00 19.84
N.T.Sh. " Bujari " 600053053 FERIZAJ KAÇANIK Individual 356.55 0.00 50.57 29.49 376.00 153.89 90.17 1,056.67
Dyqan i Pavarur Hotelier ,,ABC" 600072722 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.87 0.00 0.36 1,029.23
D.P.T. " Endi " 600137641 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 10.50 0.00 1.32 4.81 0.00 0.00 0.00 16.63
NTSH,,Paluti" 600157574 MITROVICË MITROVICË Individual 0.02 0.00 96.81 13.15 0.00 80.49 10.83 201.30
N.SH. " BEAR COMMUNICATIONS " 600788486 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 11,103.35 0.00 2,692.55 5,074.10 630.00 1,240.95 1,378.12 22,119.07
Fatmir Elmazi B.I. 810641721 FERIZAJ FERIZAJ Individual 2,264.00 0.00 255.52 222.81 1,210.78 126.00 126.20 4,205.31

Totali: 29050