EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Agon Loshaj B.I. 811349209 PEJË PEJË Individual 7,449.08 0.00 3,341.45 754.29 5,651.92 2,293.35 844.05 20,334.14
Arbane Dula B.I. 811349118 GJAKOVË GJAKOVË Individual 4.40 0.00 0.48 2.88 50.00 3.60 12.26 73.62
Senol Drangoy B.I. 811348912 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 86.61 0.00 43.10 15.57 226.00 38.06 30.07 439.41
N.P.SH." FLORA COMERC " 811348813 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 6.31 0.00 101.25 38.18 25.00 53.39 23.20 247.33
Din Ferizaj B.I. 811348459 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 625.00 625.00 0.00 200.00 0.00 0.00 825.00
Avdi Qorrolli B.I. 811347683 FERIZAJ SHTIME Individual 0.01 0.00 8.28 1.08 0.00 6.16 0.80 16.33
Xhevdet Anadolli B.I. 811347443 PEJË PEJË Individual 358.68 0.00 64.89 131.86 176.40 42.27 74.11 848.21
Jeton Karalija B.I. 811347427 FERIZAJ FERIZAJ Individual 3.26 0.00 0.12 0.08 17.00 0.68 0.44 21.58
Halim Ymeri B.I. 811347203 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 233,494.64 2,125.00 116,048.36 67,497.53 1,900.00 243.00 502.41 419,685.94
Sefçet Damka B.I. 811347005 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 8,569.42 1,500.00 3,346.51 9,056.77 3,060.58 541.05 3,410.97 27,985.30
Olga Ilic B.I. 811346958 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 0.01 0.00 45.24 6.14 0.00 19.95 4.01 75.35
Fllanëza Zhaveli B.I. 811346726 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 44.37 15.57 0.00 46.92 16.30 123.16
Atifet Bashota B.I. 811346718 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 6.30 19.80
Shaban Pira B.I. 811345950 GJILAN VITI Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
''ANA PARTS'' D.O.O. 811345207 MITROVICË ZVEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 0.00 0.00 3.44

Totali: 28586