EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.H."MOTEL SHADËRVAN" 600002381 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 38,451.49 375.00 22,320.77 19,481.53 4,747.15 1,952.07 2,799.01 89,752.02
N. P.Sh." Salinda " 600002539 PEJË PEJË Individual 7,105.31 250.00 1,932.19 636.70 4,288.00 435.83 422.14 14,820.17
N.P.T."NË ATDHE' 600002604 PEJË PEJË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Tregëti Lëvizëse Gazmend Syla 600002810 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 2.76 19.12 45.28
D.P.SH"GEO PROFESIONAL" 600003206 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 134.10 24.20 163.85 322.15
Avokat Mejdin Selmani 600003412 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 2.93 0.38 0.00 0.00 0.00 3.31
D.P.T. " Hana " 600003537 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 2.28 2.84 0.00 0.00 0.00 5.12
N.T.P."BARDHI" 600003610 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 1.51 13.01
D.P.H. "KULINARIUM NOSITI" 600003636 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.24 2.15 4.39
N.P.T. " MAGIC " 600003751 PEJË PEJË Individual 21,428.02 979.50 10,143.83 7,773.75 78.00 78.51 49.50 39,551.61
Dyqani Zejtar Hotelier " Oreks " 600003850 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 49.99 0.00 0.00 49.99
D.P.Z. " Hair Class " 600003884 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 48.49 6.52 0.00 38.25 5.45 98.71
N.T.P."LENA" 600003967 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 618.00 0.00 0.00 618.00
N.P.T."EXTRA-COMM-A" 600004048 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 8.68 2.38 0.00 14.79 4.77 30.62
N.P.T."ESBI" 600004155 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 690.00

Totali: 28782