EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" Modeli - A " SH.P.K. 601657573 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 542.31 125.00 269.39 74.86 51.00 5.78 3.74 947.08
" NISI " SH.P.K. 601061196 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 3,018.36 0.00 1,090.57 1,238.22 165.40 26.01 76.18 5,614.74
" OGECHI HEALTH " L.L.C. 600117586 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 15.12 9.01 0.00 3.35 4.19 31.67
" PACK - AL " SH.A 600696598 PEJË PEJË Shoqëri akcionare 8,914.28 0.00 2,109.02 2,973.35 0.00 0.00 0.00 13,996.65
" UKA TERM " SH.P.K. 810026121 PRISHTINË 2 PODUJEVË SH.P.K. 9.60 0.00 1.20 1.32 30.00 3.60 4.40 50.12
" ÇLIRIMI GROUP " SH.P.K. 600818605 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 7,970.85 500.00 3,590.70 3,275.45 252.00 93.24 115.12 15,297.36
" Çami " SH.P.K. 600853809 FERIZAJ LIPJAN SH.P.K. 108.12 0.00 13.12 21.70 17.00 2.89 3.41 166.24
"BIMI" Sh.p.k. 600806923 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 458.01 0.00 97.20 45.83 34.00 5.61 2.75 643.40
"E BAAU " SH.P.K. 810070293 PRISHTINË 2 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 43.71 0.00 0.00 0.00 43.71
"SHARR - XEHE "SH.P.K 600889870 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.64 3.19
"SWETRADE PHARMA BALKAN" SH.P.K. SH.P.K. 600450324 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 120.00 1,098.01 2,218.01
'' Altina '' Sh.p.k. 600851697 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 9,965.29 717.50 3,515.59 4,823.77 440.00 92.80 242.94 19,080.39
1 CENT PLUS SH.P.K. 600163167 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 9,304.62 0.00 5,300.16 10,193.74 0.00 0.00 0.00 24,798.52
AGON I. HALILAJ B.I. 810172974 PEJË ISTOG Individual 13.20 0.00 0.92 0.72 60.00 4.60 3.12 82.56
Barnatore '' Vali Pharm '' 600848579 MITROVICË VUSHTRRI Individual 211.11 125.00 162.54 91.09 78.00 12.37 31.50 586.61

Totali: 29050