EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" CONSULTING.EU " SH.P.K. 600727773 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 415,107.06 0.00 471,288.98 388,930.23 0.00 15.00 4.50 1,275,345.77
N.T.T. " TONI-8 " 600577459 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 511,107.27 4,375.00 306,468.22 446,331.02 3,000.00 1,254.15 2,807.82 1,270,968.48
" VATROPROMET KOSOVA " D.O.O. 601129118 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 735,515.67 1,000.00 310,208.34 215,097.01 0.00 0.00 0.00 1,260,821.02
N.T.Sh.,,Egzoni" 600570502 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 443,572.59 1,500.00 307,488.41 408,389.93 5,649.94 3,349.77 5,285.09 1,173,735.73
N.P.N."VISION PROJEKT" 600009577 GJILAN GJILAN Individual 616,588.38 1,000.00 343,727.23 175,226.95 2,400.00 1,098.00 569.40 1,139,609.96
N.N.P. "Coneng" 600019659 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 537,175.47 875.00 216,127.62 372,612.44 2,708.00 516.51 1,523.14 1,130,663.18
" METAL PRO " D.O.O. 601014830 MITROVICË LEPOSAVIQ SH.P.K. 564,617.10 3,375.00 357,594.74 200,960.69 0.00 0.00 0.00 1,123,172.53
New Co Mine And Industry Of Magnesite Goleshi L.L.C. 810518384 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 458,024.49 1,125.00 180,817.80 388,133.42 44,194.64 6,509.76 26,796.28 1,104,476.39
,,Swigh" Sh.p.k. 600367917 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 401,504.97 2,000.00 253,877.78 424,476.82 0.00 0.00 0.00 1,079,859.57
POSTA E KOSOVËS SH.A. 811285205 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 662,634.81 0.00 49,706.02 33,329.97 144,058.16 17,287.08 14,516.09 921,532.13
N.T.Sh.,,M Com" 600231344 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 475,714.47 0.00 291,095.87 133,059.79 0.00 0.00 0.00 899,870.13
N.T. " Qera " 600572475 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 378,996.57 0.00 288,490.31 230,199.38 490.40 92.63 403.99 898,673.28
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 811291484 DTM PRISHTINË Kompani sigurimi 493,289.83 0.00 184,001.26 219,352.51 0.00 0.00 0.00 896,643.60
CSE- Computer & Software Engineering Sh.p.k. 600072730 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 352,493.81 500.00 169,997.47 361,745.07 3,906.08 617.62 1,929.68 890,689.73
"JAMB" D.O.O 810011320 MITROVICË ZUBIN POTOK SH.P.K. 600,464.59 0.00 251,154.48 33,512.80 0.00 0.00 0.00 885,131.87

Totali: 28794