EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.T. " TONI-8 " 600577459 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 511,107.27 4,375.00 306,468.22 449,653.21 3,000.00 1,254.15 2,827.32 1,274,310.17
" CONSULTING.EU " SH.P.K. 600727773 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 415,107.06 0.00 471,288.98 391,628.43 0.00 15.00 4.50 1,278,043.97
" VATROPROMET KOSOVA " D.O.O. 601129118 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 735,515.67 1,000.00 310,208.34 215,097.01 0.00 0.00 0.00 1,260,821.02
Bechtel International INC Kosovo Branch Dega në Kosovë 810802323 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 665,046.03 4,000.00 326,750.14 208,566.00 0.00 0.00 0.00 1,200,362.17
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. - KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë 810802331 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 665,046.03 0.00 322,750.14 208,566.00 0.00 0.00 0.00 1,196,362.17
N.T.Sh.,,Egzoni" 600570502 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 443,572.59 1,500.00 307,488.41 408,389.93 5,649.94 3,349.77 5,285.09 1,173,735.73
N.P.N."VISION PROJEKT" 600009577 GJILAN GJILAN Individual 616,588.38 1,000.00 343,727.23 179,234.79 2,400.00 1,098.00 585.00 1,143,633.40
N.N.P. "Coneng" 600019659 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 537,175.47 875.00 216,127.62 376,095.62 2,708.00 516.51 1,540.78 1,134,164.00
" METAL PRO " D.O.O. 601014830 MITROVICË LEPOSAVIQ SH.P.K. 564,617.10 3,375.00 357,594.74 204,630.72 0.00 0.00 0.00 1,126,842.56
New Co Mine And Industry Of Magnesite Goleshi L.L.C. 810518384 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 458,024.49 1,125.00 180,817.80 391,110.58 44,194.64 6,509.76 27,083.55 1,107,740.82
,,Swigh" Sh.p.k. 600367917 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 401,504.97 2,000.00 253,877.78 427,086.63 0.00 0.00 0.00 1,082,469.38
POSTA E KOSOVËS SH.A. 811285205 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 662,634.81 0.00 58,359.77 39,774.85 144,058.16 17,287.08 18,261.61 940,376.28
N.T.Sh.,,M Com" 600231344 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 475,714.47 0.00 291,095.87 133,059.79 0.00 0.00 0.00 899,870.13
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 811291484 DTM PRISHTINË Kompani sigurimi 493,289.83 0.00 184,001.26 221,712.95 0.00 0.00 0.00 899,004.04
N.T. " Qera " 600572475 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 378,996.57 0.00 288,490.31 230,199.38 490.40 92.63 403.99 898,673.28

Totali: 28586