EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
MC COMMUNICATIONS SH.P.K. 600352083 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 549,940.71 0.00 448,664.42 568,184.04 10,484.80 4,637.40 9,944.00 1,591,855.37
N.T. " Loni - Com " 600540365 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 32,346.12 0.00 31,080.73 41,579.22 5,429.77 4,643.35 7,069.18 122,148.37
N.N.T. " Mali " 600072897 GJILAN GJILAN Individual 59,024.96 925.00 34,836.05 20,676.42 8,393.72 4,661.75 3,547.56 131,140.46
N.N. " ART - DIZAJN " 601032618 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 68,636.48 750.00 43,806.83 19,251.86 7,812.00 4,783.69 2,567.34 146,858.20
FBM " Kualiteti" SHPK 600025763 GJILAN GJILAN SH.P.K. 205,213.70 5,400.00 86,799.96 162,449.16 22,769.16 4,906.15 17,923.80 500,061.93
N.T.P. " Ganiq - Impex " 600572087 PEJË PEJË Individual 45,370.81 125.00 58,140.37 56,295.44 4,470.92 4,945.74 5,927.88 175,151.16
" Ndërtimtari " SH.P.K. 600877841 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 30,150.44 0.00 6,527.80 13,381.42 14,206.00 5,055.38 6,253.24 75,574.28
N.T.SH."ERA" 601538533 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 25,909.46 0.00 25,187.08 12,545.41 5,362.00 5,156.83 2,893.05 77,053.83
N.P.N. " Fatlindi " 600338249 FERIZAJ FERIZAJ Individual 156,945.12 1,125.00 88,614.40 41,972.19 8,505.00 5,160.60 3,373.22 304,570.53
N.T. " INTER " 600596201 PEJË ISTOG Individual 89,351.40 2,000.00 25,155.82 18,819.47 10,846.56 5,169.47 4,239.84 153,582.56
" ER-HERTICA " SH.P.K. 600442256 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 239,303.27 1,825.00 147,513.36 123,792.74 7,840.00 5,177.60 3,591.04 527,218.01
N.T. " Market Tonka " 600147749 PEJË PEJË Individual 19,585.08 1,000.00 5,387.33 15,170.17 16,583.12 5,198.42 17,990.03 79,914.15
P.P. TELEKOMUNIKACIJE 028 600577623 MITROVICË MITROVICË Individual 256,132.19 2,500.00 160,852.11 128,587.96 8,400.00 5,208.00 4,418.40 563,598.66
N.T.P." BLERA " 600595493 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 31,905.95 550.00 25,655.50 11,736.15 6,605.42 5,209.22 2,290.56 83,402.80
N.T.P."Albani-Comerc AR" 600538873 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 111,983.55 750.00 54,985.25 131,143.62 11,439.40 5,315.61 13,388.13 328,255.56

Totali: 29050