EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.H. " Te Nazi " 600031504 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 21,965.47 625.00 13,196.00 20,436.70 6,787.88 3,733.78 6,537.15 72,656.98
N.SH.H. " Hotel Xhema" 600481353 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 38,620.81 875.00 24,947.32 19,072.30 6,114.38 3,790.88 3,343.11 95,888.80
NTP,, Val- Trade " 600264923 FERIZAJ FERIZAJ Individual 94,560.61 5,475.00 41,716.74 47,430.41 9,456.32 3,821.78 4,700.25 201,686.11
" ELTRON " SH.P.K. 601625091 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 16,692.59 0.00 2,890.53 2,761.91 22,549.50 3,830.43 3,722.24 52,447.20
N.T.P. " Shmeki " 600421557 FERIZAJ FERIZAJ Individual 6,426.29 0.00 4,429.61 8,813.93 6,334.50 3,938.94 9,290.31 39,233.58
Sali Dakaj B.I. 810575243 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 437,499.86 0.00 219,552.87 136,053.23 17,963.66 3,952.11 3,283.65 818,305.38
H.C. MODELI 601325568 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare 39,826.66 0.00 31,434.89 98,526.52 16,337.20 3,953.56 32,243.72 222,322.55
Restoran Pizeria ,,Lindi-T" 600239299 GJILAN VITI Individual 100,853.07 2,375.00 43,714.10 20,029.35 13,239.10 3,970.30 3,703.29 185,509.21
N.N. " Jaha " 600202668 MITROVICË MITROVICË Individual 25,135.90 250.00 5,814.49 5,165.80 14,340.00 3,978.80 3,384.36 57,819.35
N.T.P."GAZI-COM" 600501664 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 669,900.26 950.00 372,100.13 321,899.79 7,158.90 4,039.09 3,242.37 1,378,340.54
N.T.SH."ROSA SEKURITY" 600430128 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 14,363.08 750.00 3,949.44 5,832.21 19,825.00 4,074.54 9,452.49 57,496.76
FAN SH.P.K. 810514499 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 72,696.25 3,000.00 18,555.81 42,564.81 36,427.10 4,126.02 16,247.44 190,617.43
N.T.H. " CALIFORNIA RESORT " 600408787 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 44,411.43 250.00 29,108.31 16,674.23 11,181.73 4,139.34 5,093.69 110,608.73
N.T.P. " Lipovica Mermer " 600376299 GJILAN GJILAN Individual 27,691.23 0.00 16,899.28 35,910.75 7,038.41 4,143.19 10,086.20 101,769.06
Ndërmarrja Private Tregtare "Eltomoil" 600556495 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 21,008.15 0.00 16,772.04 6,210.10 4,800.00 4,176.00 1,329.30 54,295.59

Totali: 29050