EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.Z "TINA" 600464284 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. Rrobaqepese " FETI " 601291975 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Agron Guta B.I. 810222555 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " Arti " 600096384 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
BARNATORE ''LEONA PHARM'' 600887444 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.01 0.00 1.82 1.18 0.00 0.00 0.00 3.01
ORDINANCA KIRURGJIKE"KIRURGJI-A" 600583951 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.P.T. " Suksesi " 600236196 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Vjollca Ramqaj B.I. 810297459 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.P.T. " Agimi " 600141923 GJILAN KAMENICË Individual 0.01 0.00 1.56 1.44 0.00 0.00 0.00 3.01

Totali: 28794