EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
AUTO TAXI DELI DELIJAJ 601273006 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. Sallon Ondulimi " Premiere " 600321575 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " Fatjona III " 601091416 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Eroll Uglari 810691247 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
DPZ,, Foto - Rilindi " 600162664 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
TREGËTI LËVIZËSE FADIL HASHANI 600063771 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
AUTO-TAXI SEVDAIL FEJZULLAHU 600142765 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Nevruz R. Tola B.I. 811298323 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Zahir Ibrahimi B.I. 811061465 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.T. " Benix " 601146310 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " Begi Comerc " 600210330 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " Muki " 600098588 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.T. " AGONI " 600580212 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
STR "Belo Zrno" 600578051 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.H. " TE ARRA " 601254147 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01

Totali: 28794