EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Agon Rizvanolli B.I. 811310416 PEJË PEJË Individual 26.03 125.00 126.82 1.19 0.00 0.00 0.00 154.04
Simoens Martin Oscar 811310466 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 42.72 15.48 0.00 0.00 0.00 58.20
Driton Sllamniku 811310622 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Milaim Hamzaj 811310713 MITROVICË SKENDERAJ Individual 75.00 0.00 3.00 1.96 51.00 2.04 1.32 134.32
Behxhet Z. Islami 811310870 FERIZAJ FERIZAJ Individual 2,089.75 0.00 248.16 207.55 100.00 12.00 14.30 2,671.76
Imer R. Behrami 811311026 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Safete Basha 811311159 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 17.00 2.04 4.23 148.27
Power S SH.P.K. 811311167 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 9.60 0.00 0.50 0.30 30.00 1.50 1.00 42.90
JETON KRASNIQI B.I. 811311175 PEJË PEJË Individual 44.20 0.00 39.38 14.84 0.00 0.00 0.00 98.42
Shkodran Hajdini B.I. 811311571 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 5.65 1.56 0.00 5.60 1.56 14.37
Abdulla Osmani 811311670 GJILAN GJILAN Individual 2,459.90 0.00 505.35 441.67 0.00 0.00 0.00 3,406.92
Hazir Sijarina 811311703 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 59.00
Redžep Kamberi 811311779 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 249.30 0.00 102.88 141.59 0.00 47.94 16.64 558.35
Besnik Ad. Berisha 811311795 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 2.28 5.78
EDA V SH.P.K. 811311927 GJILAN GJILAN SH.P.K. 50.74 0.00 2.15 1.32 61.00 2.79 1.80 119.80

Totali: 29050