EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Sanija Deskaj B.I. 811308297 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 5.20
ARC Lift 811308429 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 76.25 0.00 3.50 2.30 127.00 5.80 3.79 218.64
Milaim Maraj 811308635 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.65 5.65
Valdete Sogojeva B.I. 811308693 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 138.95 3.30 51.00 8.67 8.71 210.63
Besim Xh. Hyseni B.I. 811308867 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 770.90 0.00 62.80 20.26 120.00 6.00 3.90 983.86
Besim Rr. Mehmeti B.I. 811308982 GJAKOVË GJAKOVË Individual 43.12 0.00 5.28 4.06 590.00 93.67 53.35 789.48
Auto Taxi Bajram Miftari B.I. 811309419 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 7.27 0.00 0.00 7.27
ADO SH.P.K. 811309493 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 6.90 4.48 0.00 0.00 0.00 11.38
Avni S. Ramadani B.I. 811309617 MITROVICË SKENDERAJ Individual 130.80 0.00 5.20 3.40 43.60 1.76 1.12 185.88
Shkelzen N. Pajaziti B.I. 811310036 PEJË PEJË Individual 372.10 250.00 317.24 325.98 1,127.67 475.29 764.69 3,382.97
ALI GROUP SH.P.K. 811310135 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 30.44 0.00 1.87 0.89 88.00 5.27 2.51 128.98
NOOARI SH.P.K. 811310169 PRISHTINË 2 PODUJEVË SH.P.K. 55.30 0.00 2.20 1.44 0.00 0.00 0.00 58.94
Sebajdin Çejku 811310177 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 2.20 1.54 0.00 0.00 0.00 3.74
Milaim F. Rexhepi B.I. 811310268 GJILAN VITI Individual 37.50 0.00 2.66 1.68 51.00 3.57 2.31 98.72
Armend Gjakova B.I. 811310383 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 9.45 1.26 51.00 6.12 9.24 77.07

Totali: 29050