EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " Leutrimi -A " 601349998 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 118.35 0.00 31.25 30.33 162.27 41.31 39.76 423.27
D.P.Z.FRIZER"KUSHTRIMI" 600917902 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 183.24 0.00 21.96 37.07 234.00 28.08 52.19 556.54
DPT "QËNDRIM" 600307583 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 653.50 250.00 318.88 82.54 394.48 37.26 30.18 1,516.84
D.P.H.,,Te - Pika" 600556388 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 170.41 0.00 0.00 170.41
N.T.,,Liridoni" 600553847 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 57.73 59.55
Ilir Shahini B.I. 810582636 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 6.12 19.38 76.50
N.N.P. " VELI " 600044143 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 1,050.80 125.00 406.46 889.53 480.00 141.92 403.58 3,372.29
D.P.Z. FURRA "TE LORI" 601210818 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 4.40 125.00 125.48 1.02 40.00 4.80 8.88 184.58
N.T.P. "NOLI" 600774237 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 2,092.12 125.00 1,332.42 551.91 1,924.14 1,165.47 939.93 8,005.99
D.P.T.,,Auto Shop" 600223193 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 249.50 102.75 143.87 74.33 469.00 61.38 187.24 1,185.32
Debatik Kadriaj 810999609 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 35.20 125.00 131.62 10.53 80.00 11.60 19.72 288.67
N.T.P. " Maloku " 600317813 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 32,867.07 250.00 4,670.31 14,462.08 11,890.00 2,122.46 6,691.58 72,703.50
D.P.H. "JASIN HALLALL" 601223449 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 559.71 250.00 437.97 129.73 561.00 186.32 129.48 2,004.21
D.P.Z. " Mema " 600246369 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 30.50 0.00 3.72 10.81 0.00 0.00 28.89 73.92
"BEMA"SH.P.K. 600358114 PRIZREN 2 MALISHEVË SH.P.K. 5,223.30 0.00 1,972.36 1,145.02 1,184.78 228.22 321.05 10,074.73

Totali: 28586