EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"INTERTEX" SH.P.K. 601204275 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 5,594.48 0.00 937.66 712.50 20,104.97 6,179.84 4,293.96 37,823.41
D.P.H. " REHATIA " 600165353 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 72,795.59 1,250.00 44,872.51 39,619.11 13,792.71 6,201.27 7,623.66 184,904.85
N.T.P. " BKS - Sattronix " 600393607 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 28,698.09 250.00 25,276.02 26,104.75 7,525.50 6,202.31 7,496.05 101,302.72
N.P.L. PALLATI I RINISË 810962052 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.12 0.00 78,552.57 36,577.68 0.00 6,499.60 5,676.36 127,306.33
New Co Mine And Industry Of Magnesite Goleshi L.L.C. 810518384 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 458,024.49 1,125.00 180,817.80 391,110.58 44,194.64 6,509.76 27,083.55 1,107,740.82
N.T. " DARDI COM " 600824313 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 20,021.92 0.00 17,659.46 6,519.31 5,083.88 6,511.36 2,301.35 58,097.28
SH.P.K. 1 MAJI 600532114 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 3,636.77 125.00 5,001.49 6,849.38 14,622.30 6,682.03 30,053.98 66,845.95
N.SH. " MEDIANAMI " 600640305 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 33,672.62 750.00 20,876.08 8,224.64 12,070.84 6,841.24 3,115.81 84,801.23
AVOKAT KOLË PUKA 600379631 PEJË KLINË Individual 574,683.64 0.00 460,208.17 1,039,933.66 10,538.65 6,862.08 18,500.89 2,110,727.09
Banja E Kllokotit Fabrika E Ujit Mineral & CO2 810545618 GJILAN KLLOKOT SH.P.K. 43,773.18 0.00 12,265.48 13,620.69 34,750.42 6,887.77 9,848.26 121,145.80
N.T.SH. "Shtepiaku" 810527400 PRISHTINË 2 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 12,152.46 0.00 4,528.72 7,086.44 30,191.56 7,009.08 12,230.39 73,198.65
N.N.P.,,Terraplan" 600409644 MITROVICË MITROVICË Individual 111,948.21 6,275.00 62,549.11 57,303.11 12,728.70 7,102.84 8,025.50 259,657.47
Ndërmarrja Tregtare Shërbyese '' Medical" 600390827 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 33,703.69 0.00 32,032.73 34,892.53 8,842.22 7,106.83 8,255.20 124,833.20
U.P. " Cuco " 600427828 MITROVICË ZVEÇAN Individual 203,557.37 500.00 138,713.92 128,572.23 11,157.06 7,122.47 6,829.11 495,952.16
K.B. KOOPERIMI 600622600 PRIZREN 1 SUHAREKË Shoqëri akcionare 20,441.89 125.00 17,326.19 39,895.00 14,097.36 7,226.86 24,517.40 123,504.70

Totali: 28586