EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.N. " ART - DIZAJN " 601032618 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 68,636.48 750.00 43,806.83 18,805.74 7,812.00 4,783.69 2,516.58 146,361.32
P.T.P. " MALI PRINC " 600646501 MITROVICË ZVEÇAN Individual 62,829.93 0.00 38,351.74 31,382.41 7,200.00 3,576.15 3,698.29 147,038.52
Albing SH.P.K. 810613340 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 115,849.85 0.00 9,872.18 4,122.07 13,734.94 1,564.09 1,191.43 146,334.56
" ARIANA " SH.P.K. 600753265 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 75,921.63 0.00 19,057.31 50,192.18 0.00 0.00 0.00 145,171.12
Mabetex Properties SH.A. 811295006 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 124,932.58 0.00 12,263.53 7,971.33 0.00 0.00 0.00 145,167.44
N.N.T. "Kastrioti" SH.P.K. 600121058 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 1,823.55 0.00 545.91 1,514.38 56,144.54 17,331.65 67,434.12 144,794.15
,,Röfix" Sh.p.k. 600233332 PEJË KLINË SH.P.K. 57,029.39 125.00 28,518.27 37,905.79 6,561.07 3,662.68 10,515.13 144,192.33
N.P.SH. ' K-Ambienti ' 601559076 GJAKOVË GJAKOVË Individual 69,863.91 125.00 45,442.79 28,593.96 0.00 0.00 0.00 143,900.66
Goran Žnidaršic B.I. 810699069 MITROVICË ZVEÇAN Individual 26,855.71 0.00 50,736.33 57,394.84 3,000.00 2,664.00 3,003.00 143,653.88
N.T.SH. " ASHENSORËT " 600220917 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 57,636.45 750.00 33,018.13 49,910.67 2,151.78 0.00 7.04 142,724.07
N.N. " PJETRI KB " 600635893 PEJË KLINË Individual 40,718.50 250.00 24,979.27 58,562.83 6,883.83 3,097.08 7,345.38 141,586.89
" ADI " SH.P.K. 600729711 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 64,638.16 1,000.00 55,742.89 20,228.73 0.00 0.00 0.00 140,609.78
" BIG LINE " SH.P.K. 601214787 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 81,633.28 3,500.00 26,975.10 28,189.72 680.00 356.60 164.19 137,998.89
Ibrahim Ostrogllava 810672403 GJILAN VITI Individual 69,364.08 0.00 56,756.80 14,955.42 0.00 16.20 11.60 141,104.10
N.T.SH." XONI " 600044408 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 55,401.27 500.00 29,236.22 43,474.07 4,960.33 3,075.38 3,606.96 139,754.23

Totali: 28586