EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
P.P. " GRATEKS - INŽENJERING " 601261697 MITROVICË ZVEÇAN Individual 81,036.69 250.00 40,858.76 21,173.47 5,648.93 2,755.18 1,345.45 152,818.48
N.SH. QENDRA MEDIALE " MOZAIKU I KOSOVËS " 600754940 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 56,348.68 0.00 33,615.79 15,202.78 24,844.04 15,207.37 7,810.68 153,029.34
LIBURNIA-BP SH.P.K. 810969727 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 59,306.27 0.00 64,802.87 28,296.54 0.00 0.00 0.00 152,405.68
" ALB TELECOMMUNICATION " L.L.C. 600856374 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 74,946.69 0.00 27,421.47 49,061.33 0.00 0.00 0.00 151,429.49
MAVROVOINZENERING - Branch office in Kosovo 600185210 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 57,711.99 0.00 35,688.37 57,544.44 30.00 57.96 43.18 151,075.94
"EEK CAPITAL PARTNERS GROUP" L.L.C. 600832530 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 86,923.35 4,000.00 34,514.12 18,184.85 4,505.94 1,316.77 907.92 146,352.95
N.P.T."A B 3 " 600698172 MITROVICË VUSHTRRI Individual 67,168.11 0.00 28,690.98 48,582.11 2,360.00 1,315.70 1,807.55 149,924.45
Casino Bonver SH.A. 600372479 PRISHTINË 3 PRISHTINË Shoqëri akcionare 48,909.92 5,000.00 24,688.73 65,306.24 2,403.00 993.15 2,580.57 144,881.61
N.SH.H. " PLANET WIN 365 " 600170972 GJILAN GJILAN Ortakëria e përgj. 440.65 74,117.00 74,258.08 97.54 525.00 171.37 116.82 75,609.46
N.T.SH. " REXHEPAJ " 600868022 GJILAN KAMENICË Individual 86,422.52 1,057.31 23,056.42 21,086.07 11,161.88 3,186.63 3,500.56 148,414.08
NTSh,, Studio Desing 7 " 600037213 GJAKOVË GJAKOVË Individual 67,962.59 0.00 22,069.88 48,068.55 6,231.00 1,198.77 3,371.24 148,902.03
N.T.Sh.,,Bu Bu Gao" 600526860 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 61,828.19 375.00 44,672.55 41,066.26 0.00 0.00 0.00 147,567.00
D.P.Z. Bukëpjekës" Adili" 3 600338265 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 41,918.69 5,375.00 44,529.58 37,385.64 7,849.95 4,322.75 6,464.09 142,470.70
Agron R. Neziri B.I. 810225781 GJAKOVË GJAKOVË Individual 78,327.49 800.00 28,901.85 39,514.07 20.00 21.54 22.90 146,807.85
N.T.P." Xiao La Jiao " 600270813 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 69,642.94 250.00 30,733.64 46,843.01 8.00 0.96 3.76 147,232.31

Totali: 28586