EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
ARDI HASANMETAJ B.I. 810122945 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.36 3.06
Aldijana Ademi 811012905 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 3.06 1.98 56.04
" TRG " L.L.C. 810186115 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 1.36 3.43
" QUEEN VILLAS " SH.P.K. 810710831 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 5,250.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00
Dashnor Gjemaj B.I. 810986565 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.43 15.87 30.30
N.T.P."FATJONA" 602071342 PRIZREN 1 MALISHEVË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" Smart SOLUTION " SH.P.K. 810146078 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
LENTII SH.P.K. 810197922 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 1,463.78 1,463.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,463.78
ISMAIL HYSENI B.I. 810042094 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 3.06 1.98 56.04
Merima Deva B.I. 810448953 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.01
Xhevat Demiri B.I. 810262006 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.36 3.06
TAMER BEGLERI B.I. 810146044 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
LEONARD ÇETAJ B.I. 810167777 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 2.28 1.44 41.22
" TIROLSPAN " SH.P.K. 601172828 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.T. " QS Trading " 601047766 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.65 5.65

Totali: 28586