EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.N.P. " Daci " 600197497 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 56,190.08 0.00 7,550.67 17,465.64 53,582.42 9,015.39 22,003.17 165,807.37
Abaz Zeqiri B.I. 810621319 FERIZAJ FERIZAJ Individual 80,103.41 2,000.00 35,163.25 25,850.08 14,201.14 2,932.51 5,314.88 163,565.27
" SFK " SH.P.K. 810973041 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 97,144.61 1,000.00 32,976.10 16,712.52 12,143.13 3,583.61 1,692.20 164,252.17
N.P.,,BRAHA COMMERCE" 600207171 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 54,441.29 500.00 14,581.96 70,229.77 10,070.71 1,916.12 12,794.85 164,034.70
P.P."DELTA INVEST" 600765393 MITROVICË MITROVICË Individual 78,570.71 625.00 49,354.92 32,723.02 1,069.04 658.71 435.73 162,812.13
N.T. "TEG TOBACCO" 600221105 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 67,715.38 21,653.35 54,849.52 17,933.83 0.00 0.00 0.00 140,498.73
MR. " GSM " 601343403 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 66,752.73 750.00 43,604.25 24,980.40 12,947.24 7,919.96 4,621.56 160,826.14
N.T.P. " Orijent " 600264692 FERIZAJ FERIZAJ Individual 61,181.70 0.00 12,888.34 86,718.36 0.00 0.00 0.00 160,788.40
N.T. " Stones " 600511548 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 60,902.27 750.00 34,945.63 61,894.57 2,026.80 0.00 6.21 159,775.48
"IMINGGRUP MGO" SH.P.K. 600528832 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 63,646.45 1,100.00 29,562.05 65,207.70 107.00 0.00 0.90 158,524.10
N.SH.T. " Network " 600265020 PEJË DEÇAN Individual 34,990.77 500.00 14,316.78 35,344.18 33,514.96 7,471.52 33,477.87 159,116.08
N.T.SH. " ALB TRADE CO "SH.P.K. 811250878 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 100,141.32 250.00 25,760.56 31,768.61 408.00 55.74 127.29 158,261.52
" AIAS " SH.P.K. 600721642 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 95,724.92 1,000.00 38,371.05 22,421.62 65.00 7.80 11.34 156,601.73
" MUSA 3G " SH.P.K. 600118609 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 81,495.37 250.00 48,168.97 25,857.95 250.00 60.00 187.28 156,019.57
N.T.P. " Genita " 600226626 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 71,552.84 1,250.00 38,084.64 41,963.68 1,392.26 901.15 1,053.38 154,947.95

Totali: 29050