EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
P.P."DELTA INVEST" 600765393 MITROVICË MITROVICË Individual 78,570.71 625.00 49,354.92 32,212.31 1,069.04 658.71 428.79 162,294.48
N.T. "TEG TOBACCO" 600221105 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 67,715.38 21,653.35 54,849.52 17,493.68 0.00 0.00 0.00 140,058.58
MR. " GSM " 601343403 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 66,752.73 750.00 43,604.25 24,546.54 12,947.24 7,919.96 4,540.78 160,311.50
N.T.P. " Orijent " 600264692 FERIZAJ FERIZAJ Individual 61,181.70 0.00 12,888.34 86,393.57 0.00 0.00 0.00 160,463.61
N.T. " Stones " 600511548 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 60,902.27 750.00 34,945.63 61,514.91 2,026.80 0.00 5.52 159,395.13
"IMINGGRUP MGO" SH.P.K. 600528832 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 63,646.45 1,100.00 29,562.05 64,794.01 107.00 0.00 0.80 158,110.31
N.SH.T. " Network " 600265020 PEJË DEÇAN Individual 34,990.77 500.00 14,316.78 35,130.96 33,514.96 7,471.52 33,260.00 158,684.99
N.T.SH. " ALB TRADE CO "SH.P.K. 811250878 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 100,141.32 250.00 25,760.56 31,768.61 408.00 55.74 127.29 158,261.52
N.T.P. " Genita " 600226626 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 71,552.84 1,250.00 38,084.64 41,963.68 1,392.26 901.15 1,053.38 154,947.95
" MUSA 3G " SH.P.K. 600118609 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 81,495.37 250.00 48,168.97 25,327.43 250.00 60.00 184.02 155,485.79
N.T. " INTER " 600596201 PEJË ISTOG Individual 89,351.40 2,000.00 25,155.82 18,238.69 10,846.56 5,169.47 4,169.33 152,931.27
Agron Ar. Berisha B.I. 810655897 FERIZAJ FERIZAJ Individual 75,570.05 125.00 10,703.96 43,937.71 13,806.40 2,048.91 8,721.98 154,789.01
D.P.SH."ASK-COM" 600691126 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 63,140.20 25.00 32,351.78 49,148.34 4,352.90 2,231.36 3,493.86 154,718.44
CINE PRODUCTION O.P. 810903741 PRISHTINË 2 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 90,729.43 0.00 13,190.88 35,788.11 7,643.89 1,903.59 3,987.41 153,243.31
N.SH. " QAD " 601253032 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 96,544.68 0.00 21,655.88 26,591.09 5,711.40 1,130.31 1,526.34 153,159.70

Totali: 28586