EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Bujar E. Bislimi B.I. 811276121 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 0.44 3.85
RF Polissage SA 811051151 FERIZAJ FERIZAJ Kompani e huaj 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
N.SH. '' BIO VITA '' 601294002 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 3.90 33.90
" FULI POSLISHT " SH.P.K. 810064147 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.58 5.08
" OCM INT " L.L.C. 810138778 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 11.20 7.28 298.48
Avdullah Av. Gashi 811043223 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
"FRESKIA E.A" SH.P.K. 601719422 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89 1.03 8.92
'' BEKA CO '' SH.P.K. 810158487 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 1.26 3.20
"Permanent" SH.P.K 810085862 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 1.26 3.19
Bukurije Behluli B.I. 810146010 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" EUROCONCEPT " SH.P.K. 810848442 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 1.39 3.53
Shkodran Veseli B.I. 811087916 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 1.32 3.36
" Pizza Crust " L.L.C. 810042143 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 2.40 3.05
Sahit Berisha B.I. 810444620 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39
Kuk - Commerc SH.P.K. 810288739 PRIZREN 1 DRAGASH SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 2,786.82 111.48 72.44 2,970.74

Totali: 28586