EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"INEL" D.O.O. 601652276 MITROVICË ZUBIN POTOK SH.P.K. 105,650.25 625.00 50,230.99 14,338.51 0.00 0.00 0.00 170,219.75
N.T.P. " Leotrimi " 600264791 PRISHTINË 1 DEÇAN Individual 40,223.80 5,125.00 36,989.60 72,261.88 4,345.54 3,195.84 8,420.84 165,437.50
"SUMA TOBACCO" SH.P.K. 601050074 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 102,989.21 3,000.03 39,488.56 24,797.25 0.00 0.00 0.00 167,275.02
N.T.SH."ALASKA-1" 600636502 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 78,419.80 125.00 48,745.37 34,030.75 4,200.00 2,604.00 1,696.50 169,696.42
N.P. " EUROBODEN " 600510897 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 90,969.15 0.00 34,601.05 43,708.04 0.00 0.00 0.00 169,278.24
" Belvedere " SH.P.K. 600289955 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 65,022.00 1,350.00 42,430.46 52,898.83 3,715.00 1,050.65 2,348.57 167,465.51
" R & R GROUP " SH.P.K. 600662797 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 82,975.26 875.00 35,518.18 35,836.69 7,289.50 2,191.03 3,130.16 166,940.82
Kosovo Resource Company L L C 600298849 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 91,357.00 0.00 11,121.35 65,320.28 0.00 0.00 0.00 167,798.63
" A.I.O Tech " SH.P.K. 601581269 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 98,532.76 0.00 51,470.11 16,788.42 0.00 0.00 0.00 166,791.29
N.T.P.,,Euro Dardani 600195673 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 58,867.31 0.00 33,230.67 74,491.34 31.18 20.12 6.06 166,646.68
N.P.T. " Palma " 600291736 MITROVICË VUSHTRRI Individual 71,359.20 0.00 28,678.37 66,035.73 264.05 96.33 33.61 166,467.29
" Ndërtimtaria " SH.A. 600015508 PRISHTINË 2 OBILIQ Shoqëri akcionare 5,960.14 0.00 2,205.25 4,482.35 127,182.22 8,513.28 17,366.89 165,710.13
N.N.P. " Daci " 600197497 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 56,190.08 0.00 7,544.98 17,100.39 53,582.42 9,003.77 21,656.33 165,077.97
Abaz Zeqiri B.I. 810621319 FERIZAJ FERIZAJ Individual 80,026.79 2,000.00 35,119.71 25,327.93 13,782.14 2,892.83 5,214.33 162,363.73
N.P.,,BRAHA COMMERCE" 600207171 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 54,441.29 500.00 14,581.96 69,875.91 10,070.71 1,916.12 12,730.14 163,616.13

Totali: 28586