EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T. " FANNY " 600132906 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 67,946.18 250.00 39,969.10 63,947.53 0.00 0.00 0.00 171,862.81
"Porta e Artë" SH.P.K. 600529096 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 55,666.55 375.00 34,313.09 81,353.07 0.00 0.00 0.00 171,332.71
"INEL" D.O.O. 601652276 MITROVICË ZUBIN POTOK SH.P.K. 105,650.25 625.00 50,230.99 15,025.15 0.00 0.00 0.00 170,906.39
"SUMA TOBACCO" SH.P.K. 601050074 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 102,989.21 3,000.03 39,488.56 25,465.73 0.00 0.00 0.00 167,943.50
N.T.P. " Leotrimi " 600264791 PRISHTINË 1 DEÇAN Individual 40,223.80 5,125.00 36,989.60 72,393.56 4,345.54 3,195.84 8,442.94 165,591.28
N.T.SH."ALASKA-1" 600636502 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 78,419.80 125.00 48,745.37 34,030.75 4,200.00 2,604.00 1,696.50 169,696.42
N.P. " EUROBODEN " 600510897 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 90,969.15 0.00 34,601.05 43,708.04 0.00 0.00 0.00 169,278.24
" Belvedere " SH.P.K. 600289955 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 65,022.00 1,350.00 42,430.46 53,320.12 3,715.00 1,050.65 2,372.70 167,910.93
" R & R GROUP " SH.P.K. 600662797 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 82,975.26 875.00 35,518.18 35,836.69 7,289.50 2,191.03 3,130.16 166,940.82
Kosovo Resource Company L L C 600298849 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 91,357.00 0.00 11,121.35 65,320.28 0.00 0.00 0.00 167,798.63
" A.I.O Tech " SH.P.K. 601581269 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 98,532.76 0.00 51,470.11 17,200.14 0.00 0.00 0.00 167,203.01
N.P.T. " Palma " 600291736 MITROVICË VUSHTRRI Individual 71,359.20 0.00 28,678.37 66,499.57 264.05 96.33 33.74 166,931.26
N.T.P.,,Euro Dardani 600195673 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 58,867.31 0.00 33,230.67 74,491.34 31.18 20.12 6.13 166,646.75
" Ndërtimtaria " SH.A. 600015508 PRISHTINË 2 OBILIQ Shoqëri akcionare 5,960.14 0.00 2,205.25 4,521.09 127,182.22 8,513.28 17,524.50 165,906.48
N.N.P. " Daci " 600197497 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 56,190.08 0.00 7,550.67 17,465.64 53,582.42 9,015.39 22,003.17 165,807.37

Totali: 28782