EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Leon Tahiri B.I. 810557390 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
GJEJLAN SEFA B.I. 810015273 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
AGONA PIZZERIA SH.P.K. 811107938 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00
Imri Vishi B.I. 811064196 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.01 0.00 1.84 1.20 0.00 0.00 0.00 3.05
D.P.Z."ELTONI" 600587284 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Pleurat Kelmendi B.I. 810398702 PEJË PEJË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Avni Tërdevci B.I. 810686157 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.P.H. ,, ERBLINI " 601014343 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
PRINTER TECH & COMPUTERS L.L.C. 811293034 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 34.62 0.00 1.05 0.69 0.00 0.00 0.00 36.36
N. T. P. Sh.,, Cufa Commerce" 600263222 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 4.29 2.79 0.00 0.00 0.00 7.08
Ragip Malushaj B.I. 811287756 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 77.40 0.00 23.20 5.00 0.00 0.00 0.00 105.60
" BANI GROUP " SH.P.K. 810132457 PRIZREN 1 RAHOVEC SH.P.K. 920.29 0.00 57.50 37.39 0.00 0.00 0.00 1,015.18
D.P.Z. " URBAN STYLE SHOES " 601226930 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Florentina Koca B.I. 810036469 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" INTERNATIONAL BEAUTY BRANDS " SH.P.K. 810182436 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.01 0.00 6.88 4.47 0.00 0.00 0.00 11.36

Totali: 29050