EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " RAÇA " 600222210 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Reshat Fetahu 811094573 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00
Mehdi Musliu B.I. 810250382 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
FALKA K SH.P.K. 811281203 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 46.78 5.92 1.97 54.67
" H.P.G. " SH. P.K. 810746456 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 15.13 0.00 0.00 0.00 0.00 15.13
" FRIENDS coffe and foods " SH.P.K. 810839798 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
Kushtrim Sopaj B.I. 811045691 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 2.10 3.21
Sabit Gashi B.I. 601662431 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
SHESHI 811183996 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.79 0.82 4.61
D.P.T. " Blue Teks " 601570949 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 703.25 703.25 0.00 0.00 0.00 0.00 703.25
" UPTOWN BOUTIQUE " SH.P.K. 600985157 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 337.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50
N.T.P. " Bajrami " 600165999 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Fadil Mulliqi 810947898 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00
KOPSHTI I FËMIJËVE GJENIU I VOGËL - E SH.P.K. 810874356 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" Hello Vitia " SH.P.K. 810029232 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.95 1.03 8.98

Totali: 28586