EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P. " Aurora " 600221874 MITROVICË VUSHTRRI Individual 120,387.31 125.00 23,878.59 38,149.78 324.00 0.00 0.00 182,739.68
TRANSPORTNO PREDUZECE " PREVOZ -038" 600326468 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 50,728.22 125.00 34,835.26 65,116.20 9,552.51 6,093.19 12,118.85 178,444.23
N.SH.T."ARMIRUNG" 600501888 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 75,166.51 1,625.00 33,019.06 60,044.60 3,175.65 2,031.12 2,959.04 176,395.98
EURO SHOP SH.P.K. 811291731 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 102,871.80 0.00 14,660.36 25,482.41 24,911.94 3,110.13 6,232.69 177,269.33
EURO ASSETS ADVISORY 811316589 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 90,758.71 1,000.00 56,103.69 28,651.12 0.00 0.00 0.00 175,513.52
NEXHAT HALITI 600840939 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 77,131.29 0.00 47,460.13 51,636.43 0.00 0.00 0.00 176,227.85
MA.CON SH.P.K. 810297657 PEJË ISTOG SH.P.K. 105,515.08 3,000.00 44,155.18 22,304.31 0.00 0.00 0.00 171,974.57
N.T.P. " Ganiq - Impex " 600572087 PEJË PEJË Individual 45,370.81 125.00 58,140.37 56,000.51 4,470.92 4,945.74 5,898.80 174,827.15
AKSOY GROUP 811163617 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 61,031.60 0.00 6,566.93 4,781.23 85,537.81 9,124.71 7,037.30 174,079.58
,,Besholli Commerce" Sh.a. 600363808 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 101,131.60 1,000.00 15,683.47 54,882.06 0.00 38.40 9.60 171,745.13
"Antika" Sh.p.k. 600184915 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 70,381.60 1,625.00 11,942.27 56,218.89 14,857.33 2,160.11 15,482.40 171,042.60
N.SH. " VENIS-O-GR" 600363949 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 81,195.97 0.00 34,456.41 52,750.81 3,760.00 0.00 16.32 172,179.51
" CON -TECH " SH.P.K. 600839479 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 100,925.01 125.00 37,311.45 31,395.68 1,530.00 363.60 403.10 171,928.84
N.T. " FANNY " 600132906 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 67,946.18 250.00 39,969.10 63,496.10 0.00 0.00 0.00 171,411.38
"Porta e Artë" SH.P.K. 600529096 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 55,666.55 375.00 34,313.09 80,991.23 0.00 0.00 0.00 170,970.87

Totali: 28586