EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P. " Aurora " 600221874 MITROVICË VUSHTRRI Individual 120,387.31 125.00 23,878.59 38,932.31 324.00 0.00 0.00 183,522.21
Mentor R. Asllani B.I. 810654378 FERIZAJ FERIZAJ Individual 99,580.46 0.00 46,972.76 37,068.41 0.00 0.00 0.00 183,621.63
Albing SH.P.K. 810613340 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 147,945.75 0.00 12,301.57 5,709.63 14,569.94 1,683.48 1,302.32 183,512.69
TRANSPORTNO PREDUZECE " PREVOZ -038" 600326468 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 50,728.22 125.00 34,835.26 65,445.95 9,552.51 6,093.19 12,180.98 178,836.11
EURO SHOP SH.P.K. 811291731 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 103,230.64 0.00 14,778.37 26,168.41 25,184.94 3,143.70 6,401.66 178,907.72
N.SH.T."ARMIRUNG" 600501888 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 75,166.51 1,625.00 33,019.06 60,531.57 3,175.65 2,031.12 2,979.68 176,903.59
EURO ASSETS ADVISORY 811316589 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 90,758.71 1,000.00 56,103.69 28,651.12 0.00 0.00 0.00 175,513.52
NEXHAT HALITI 600840939 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 77,131.29 0.00 47,460.13 51,636.43 0.00 0.00 0.00 176,227.85
MA.CON SH.P.K. 810297657 PEJË ISTOG SH.P.K. 105,515.08 3,000.00 44,155.18 22,987.67 0.00 0.00 0.00 172,657.93
N.T.P. " Ganiq - Impex " 600572087 PEJË PEJË Individual 45,370.81 125.00 58,140.37 56,295.44 4,470.92 4,945.74 5,927.88 175,151.16
"Antika" Sh.p.k. 600184915 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 70,381.60 1,625.00 11,942.27 56,676.45 14,857.33 2,160.11 15,578.96 171,596.72
Aldex SH.P.K. 810414045 PEJË PEJË SH.P.K. 144,124.47 0.00 15,229.38 10,069.60 1,443.94 1,322.07 883.88 173,073.34
,,Besholli Commerce" Sh.a. 600363808 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 101,131.60 1,000.00 15,683.47 54,882.06 0.00 38.40 9.60 171,745.13
N.SH. " VENIS-O-GR" 600363949 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 81,195.97 0.00 34,456.41 53,278.59 3,760.00 0.00 18.36 172,709.33
" CON -TECH " SH.P.K. 600839479 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 100,925.01 125.00 37,311.45 31,652.79 1,530.00 363.60 413.10 172,195.95

Totali: 28782