EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
NASI METAL SH.P.K. 811284869 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 6.52 0.00 0.53 0.18 34.00 2.89 0.99 45.11
" GUL " SH.P.K. 810141226 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 58.09 0.00 2.32 1.52 165.88 6.64 4.32 238.77
"EDS" SH.P.K 600813887 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 10,150.74 250.00 4,708.08 1,430.67 280.00 79.40 33.28 16,682.17
N.P.P. " Kosova Term " 600238895 FERIZAJ FERIZAJ Individual 18,921.69 750.00 12,508.92 8,184.61 4,173.12 2,587.12 2,055.48 48,430.94
LAVDIM MISINI B.I. 601661095 FERIZAJ FERIZAJ Individual 222.29 0.00 13.32 8.64 114.68 6.90 4.50 370.33
" Metal Factory Asllani " SH.P.K. 810083923 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 3.74 0.91 0.00 0.00 0.00 4.65
" EURO BETON " SH.P.K. 810030221 FERIZAJ SHTIME SH.P.K. 1,345.95 0.00 160.85 52.50 0.00 0.00 0.00 1,559.30
" Urban Construction " SH.P.K. 810006123 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 30,556.52 375.00 3,450.13 1,439.82 252.00 12.00 7.86 35,718.33
N.T.N. " TËRPEZA - I " 600415287 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08 6.56 16.64
Kemajl Beqaj 811027269 FERIZAJ SHTIME Individual 329.34 0.00 18.99 12.27 199.50 10.89 7.05 578.04
Xhafer D. Berisha B.I. 810647216 FERIZAJ FERIZAJ Individual 2,107.76 0.00 399.38 138.29 0.00 0.00 0.00 2,645.43
PROMETAL SH.P.K. 811233642 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 0.01 0.00 3.59 2.33 0.00 0.00 0.00 5.93
VETON SHUKOLLI B.I. 810101816 FERIZAJ SHTIME Individual 113.07 0.00 28.70 8.73 117.00 29.64 9.00 306.14
Ilir Baftiu B.I. 810621955 FERIZAJ SHTIME Individual 334.67 0.00 25.35 16.44 103.86 7.83 5.04 493.19
D.P. FRISHOP " LELI " 601294664 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 7.91 1.02 0.00 0.00 0.00 8.93

Totali: 28586