EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" KARROTA LABS " SH.P.K. 600644646 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24
MS-Atlas 810681199 PRIZREN 2 MALISHEVË SH.P.K. 0.00 0.00 28.46 55.08 0.00 0.00 0.00 83.54
Florim Thaçi B.I. 811248691 PEJË KLINË Individual 0.01 0.00 2.37 0.90 0.00 0.00 0.00 3.28
"GURINA" SH.P.K. 600937819 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. 0.00 0.00 15.78 0.00 0.00 0.00 0.00 15.78
Plak Ukaj B.I. 810572538 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 4.08
Rexhep Bajrami B.I. 810336926 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76
A- R Fashion SH.P.K. 810853227 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47
BESIANA - G SH.P.K. 810638611 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 139.72 2.25 0.00 0.00 0.00 141.97
Ibrahim D. Rexhaj B.I. 810425034 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12
Vitaminka Trade SH.P.K. 810492405 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 355.76 35.02 0.00 0.00 0.00 390.78
KUSHTRIM A.KRASNIQI B.I. 810538035 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 5.06
N.P.P."ECOENG" 600499033 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 4.34 0.00 0.00 9.81 14.15
D.P.Z. " Elberti " 600111463 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 22.86 0.00 0.00 0.00 0.00 22.86
PARALEL PLUS L.L.C. 810856875 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57
"AVIATION of MARKETING CONSULTING"L.L.C. 601041552 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 150.56 0.00 0.00 0.00 0.00 150.56

Totali: 28586