EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
FETI I SH.P.K. 810198855 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 3,125.00 3,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,125.00
D.P.T. " Liriku " 600258918 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.65 0.99 8.64
D.P.H "KULLA" 600998572 PRISHTINË 3 NOVOBËRDË Individual 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
N.SH. Motel " Sllatina" 600997855 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" ICALL COMMUNICATION " SH.P.K. 810166349 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.61 1.70 4.31
G4SHI SH.P.K. 810102757 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.92 7.92
Niazi Gega B.I. 811289489 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Miljan B. Jovanovic B.I. 810894841 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Velimir Jovanovic B.I. 810514837 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00
BASHKIM MEHAJ B.I. 811015793 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Astrit Dema 810982191 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Sinan Troshupa B.I. 810317538 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" BOROVCI OIL " SH.P.K. 601590997 GJILAN KAMENICË SH.P.K. 0.00 0.00 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 4.36
,, APOLLONIA 1991 " SH.P.K. 601016919 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Fast Food DOMINOS O.P. 810769755 PEJË PEJË Ortakëria e përgj. 0.00 250.00 250.00 0.00 81.48 4.05 2.65 338.18

Totali: 28586