EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.h.Sh.,,Europe" 600017968 GJAKOVË GJAKOVË Individual 4,767.22 500.00 2,035.70 1,025.05 5,167.00 1,137.46 1,020.40 15,152.83
D.P.H. Caffe Bar " Lion " 600018073 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
"Xhejsa Company" Sh.p.k 600018106 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 1,220.70 0.00 150.82 47.58 0.00 0.00 0.00 1,419.10
N.T.SH.N. " Miqësia " 600018198 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 498.53 0.00 59.88 405.63 700.00 0.00 0.00 1,664.04
N.T. " IZGI" 600018320 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 30,125.51 1,125.00 17,549.60 16,756.24 12.60 1.56 5.05 64,450.56
N.T.P. "LEONARD-COM" 600018346 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 1,375.00 1,375.00 0.00 272.20 0.00 0.00 1,647.20
Ndermarrje Tregtare Sherbyese Albi 600018495 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 32.40 0.00 0.00 32.40
D.P.T. " DULA " 600018544 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 5.30 132.38 165.06 98.50 401.24
N.SH.T. Burimi 600018560 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 4.15 0.00 0.48 0.39 0.00 0.00 0.00 5.02
D.P.T. " BULONI " 600018619 PEJË PEJË Individual 316.60 0.00 38.04 183.30 999.87 592.16 551.41 2,681.38
N.P.T. " Kosmaster " 600018643 PEJË PEJË Ortakëria e përgj. 11,347.15 625.00 2,330.34 5,346.17 780.00 382.44 525.45 20,711.55
D.P.H. " KARAOKE " 600018685 GJAKOVË GJAKOVË Individual 659.80 0.00 79.56 301.90 3,507.82 291.60 1,320.34 6,161.02
D.P.H. " DIAR " 600018726 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 74.08 0.00 5.94 8.53 0.00 0.00 0.00 88.55
N.T.P. "Autouniverzal-N" 600018742 GJAKOVË GJAKOVË Individual 16.08 0.00 37.47 61.29 764.88 102.55 207.20 1,189.47
D.P.Z. " RAGUZA " 600018875 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00

Totali: 28586