EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
SH.T.P. " Versar " 600685187 FERIZAJ FERIZAJ Individual 51,382.69 250.00 37,050.14 86,616.89 4,974.27 2,705.42 8,648.36 191,377.77
NTP,, Codan " 600189460 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 97,923.43 125.00 39,540.49 51,781.13 0.00 0.00 0.00 189,245.05
ALTIN ROAD L.L.C. 810867145 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 150,359.61 500.00 25,299.32 12,668.15 130.00 26.60 11.83 188,495.51
"B & F" SH.P.K. 600452958 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 101,111.02 4,750.00 64,604.28 16,754.31 0.00 0.00 0.00 182,469.61
Company " Kamerolli " SH.A. 600524880 GJILAN GJILAN Shoqëri akcionare 51,415.07 125.00 36,114.90 62,588.63 11,492.82 3,008.01 21,829.25 186,448.68
N.T.P. " BLERI - D " 600733671 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 59,839.55 32,278.07 63,947.23 16,864.67 8,082.01 2,985.19 2,525.28 154,243.93
D.P.H. " REHATIA " 600165353 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 72,795.59 1,250.00 44,872.51 39,145.93 13,792.71 6,201.27 7,534.83 184,342.84
" Freab - Kosova " Sh.p.k. 600376546 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 95,656.73 250.00 44,245.46 41,131.20 1,680.00 1,024.10 859.49 184,596.98
NTSH Hotel " Besiana " 600524658 PRISHTINË 1 PODUJEVË Ortakëria e përgj. 31,439.31 0.00 10,243.24 69,147.07 27,836.54 7,571.94 38,216.18 184,454.28
''Delta Trade'' SH.P.K. 810037623 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 103,071.23 500.00 65,121.94 14,529.98 0.00 0.00 0.00 182,723.15
" Bashkimi " Sh.p.k. 600445268 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 86,560.56 500.00 44,138.34 51,707.89 0.00 0.00 0.00 182,406.79
Dukagjini -Invest 810530221 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 106,514.32 0.00 59,278.98 13,843.87 2,072.32 534.41 429.36 182,673.26
Ndërmarrja Tregtare Private "EDG" 600274237 FERIZAJ FERIZAJ Individual 92,356.00 500.00 35,210.89 40,763.59 5,583.00 2,770.76 5,308.83 181,993.07
Elver Kryeziu B.I. 810337693 GJILAN KAMENICË Individual 70,725.58 0.00 13,971.61 65,783.21 18,341.33 2,575.91 10,942.03 182,339.67
N.P. " Aurora " 600221874 MITROVICË VUSHTRRI Individual 120,387.31 125.00 23,878.59 37,367.25 324.00 0.00 0.00 181,957.15

Totali: 28794