EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Hazire Zeneli 811241918 FERIZAJ KAÇANIK Individual 37.50 0.00 5.28 1.44 51.00 7.14 1.98 104.34
Hajrush Runjeva 810642026 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.65 0.86 7.51
" ERGOT BFG " SH.P.K. 810081068 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 514.55 0.00 27.53 14.62 440.00 19.80 12.87 1,029.37
Avdyl Rama B.I. 810156671 FERIZAJ FERIZAJ Individual 59.60 0.00 2.70 1.71 180.00 8.10 5.31 257.42
" Rinia Construction" SH.P.K. 810149452 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 884.44 1,000.00 1,035.36 23.00 0.00 0.00 0.00 1,942.80
N.P.T. " Oferta - 1 " 600854865 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 8.80 0.00 0.36 0.24 40.00 1.60 1.04 52.04
Besnik M. Imeri B.I. 811031351 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 18.00 3.90 121.90
N.P. " FEST - X " 600766929 FERIZAJ SHTIME Individual 8.80 0.00 0.90 0.27 40.00 4.20 1.17 55.34
" ERISA GROUP " SH.P.K. 810195900 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 13.04 0.00 0.52 0.32 68.00 2.72 1.76 86.36
Visar Neziri B.I. 601683544 FERIZAJ FERIZAJ Individual 3.26 0.00 0.12 0.08 17.00 0.68 0.44 21.58
KozmetikaKORABI 811049304 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 57.26 0.00 5.13 3.33 17.00 1.53 0.99 85.24
"Feridi Company" Sh.p.k. 600051809 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 2,397.83 250.00 1,127.18 1,101.01 0.00 0.00 0.00 4,626.02
" VVF " SH.P.K. 810016180 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.T.SH."METAL-CONSTRUCION" 601296800 FERIZAJ KAÇANIK Individual 29.28 0.00 3.32 1.30 108.00 12.42 4.68 159.00
"TERMOLUZHA"SH.P.K. 811233022 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 19.54 0.00 0.80 0.52 111.50 4.48 2.88 139.72

Totali: 28586