EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
HALIM OSMANOLLAJ B.I. 810031279 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Arsim Xh. Haxhishabani B.I. 810002519 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 3.99 0.52 0.00 0.00 0.00 4.51
D.P.SH. " GONI " 600721725 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 5.40
GESHTENJA - AP SH.P.K. 810748874 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42
Trema Engineering 2 SH.P.K. 810488826 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 215.55 0.00 0.00 0.00 0.00 215.55
"KO-PLAN" SH.P.K 600928777 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 380.58 35.21 0.00 0.00 0.00 415.79
" AG-GROUP " SH.P.K. 601138193 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20
TTC 810814641 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60
Afrim H. Shala B.I. 810616899 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27
DEMIROGLU 811253260 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 57.30 1.14 0.00 0.00 0.00 58.44
" BAJRAKTARI - D " SH.P.K. 810748238 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 5.34
Textil Colours Nagavci 810200098 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 263.40 0.00 0.00 0.00 0.00 263.41
UNIONN SH.P.K. 810856429 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 9.16 0.00 0.00 0.00 9.16
N.P.T. "SHQIPONJA E LIRISË" 600306139 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 2.48 0.00 0.24 0.36 0.00 0.00 0.00 3.08
Artan Sopa B.I. 811035824 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 17.64 0.00 0.00 0.00 0.00 17.64

Totali: 28586