EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Televizioni " Vali " 600252663 GJILAN GJILAN Individual 28,418.66 250.00 19,851.08 30,996.06 8,040.98 4,582.55 7,589.57 99,478.90
"VEFA DEKOR"SH.P.K. 600060769 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 9,164.81 0.00 1,993.85 2,468.57 8,033.00 1,287.44 2,093.89 25,041.56
JONI FIX SH.P.K. 811253400 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 44,194.71 125.00 6,645.63 8,777.16 8,024.32 978.29 1,641.17 70,261.28
NTP,, Musa Commerc " 600329678 GJILAN VITI Individual 27,536.85 375.00 4,814.14 7,782.23 8,009.33 970.22 1,728.89 50,841.66
N.T.T. "Global-Petrol" 600037172 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 58,674.34 1,500.00 18,328.54 40,215.26 7,990.48 938.90 3,932.70 130,080.22
Broja Market SH.P.K. 810359209 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 25,051.92 500.00 4,195.82 3,538.37 7,976.30 812.45 687.01 42,261.87
Auto - Shkolla ,,Semafor" 600454128 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 627.40 0.00 111.62 72.74 7,948.86 1,744.64 2,176.59 12,681.85
Nefail Bardhi 810305377 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 8,891.55 125.00 1,974.16 2,250.87 7,929.51 1,755.24 1,678.62 24,479.95
ARSPROJECTING GROUP SH.P.K. 600216619 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 14,844.91 1,575.00 4,590.77 14,422.57 7,916.28 2,735.25 15,664.66 60,174.44
N.T.SH. " Frigo Fatlindi " 600288593 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 45,825.74 1,125.00 23,689.24 13,297.15 7,905.00 4,571.31 2,712.58 98,001.02
Enver S. Maloku B.I. 811009019 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 4,141.40 0.00 956.98 1,088.90 7,866.32 937.38 1,355.51 16,346.49
Xheladin Halilaj B.I. 810456047 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 24,706.07 0.00 3,145.32 5,382.94 7,856.00 1,066.08 2,090.16 44,246.57
Mehmet Berisha B.I. 810383323 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 18,937.55 0.00 11,892.81 18,214.26 7,853.95 3,172.61 4,932.10 65,003.28
D.P.Z. Bukëpjekës" Adili" 3 600338265 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 41,918.69 5,375.00 44,529.58 37,385.64 7,849.95 4,322.75 6,464.09 142,470.70
" ER-HERTICA " SH.P.K. 600442256 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 239,303.27 1,825.00 147,513.36 123,792.74 7,840.00 5,177.60 3,591.04 527,218.01

Totali: 28586