EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
GENTRIT SADIKU B.I. 601654909 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Shani Bajrami B.I. 810289977 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" SHOOTERS 3-Billiards,Sports & Lounge Bar " SH.P.K. 810174293 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Aleksandra Blanuša I.B. 811305649 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 194.33 194.33 0.00 0.00 0.00 0.00 194.33
Viva Frutta SH.P.K. 811181164 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68
Šefcet Alija B.I. 810984501 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.32 1.08 9.40
ARDI -T SH.P.K. 810810079 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 499.50 499.50 0.00 0.00 0.00 0.00 499.50
D.P.Z.,,Xhamprerës - 1 " 600129739 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 26.79 58.99 287.78
N.T.P. " SELI PRODUCTION " 601068605 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Mirjana Ðordevic 811161843 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00
Milaim Kosumi B.I. 810261917 GJILAN GJILAN Individual 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
" HOTEL SHQIPONJAT E DUKAGJINIT " SH.P.K. 810168840 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.52 4.52
D.P.H. " MIAMI BEACH " 600209606 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 275.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.00
N.N." VËLLEZËRIT GASHI - G " 600641303 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 3.40 2.73 26.13
SERAI SH.P.K. 810843971 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00

Totali: 28586