EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
NTP,, Doni " 600016936 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 267.00 294.00 49.94 3,812.24 1,233.56 3,024.13 8,413.87
DPT,, Charly " 600017059 GJAKOVË GJAKOVË Individual 42.12 0.00 5.04 7.29 51.00 6.12 8.91 120.48
N.T.Sh.,,Medogaz" 600017067 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 6.12 37.68 94.80
N.T.P. " Tranziti " 600017140 PRIZREN 2 MAMUSHË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 11.52 32.43 139.95
N.T.P. "Ectron" 600017299 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 205.00 0.00 0.00 205.00
"Quipu" Sh.p.k. 600017364 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 1,946.58 0.00 223.57 136.56 0.00 0.00 0.00 2,306.71
N.P.T.,,4-L" 600017398 GJAKOVË GJAKOVË Individual 3,541.02 0.00 1,100.87 1,042.77 3,858.00 1,180.06 1,161.29 11,884.01
D.P.Z. "MORINA" 600017538 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 32.61 8.15 0.00 12.75 3.20 56.71
Zyre Avokature - Enver Nimani 600017554 PEJË PEJË Individual 4.76 0.00 0.60 2.34 109.20 0.00 0.00 116.90
N.SH.T. " AMERICAN SPORT BAR " 600017588 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 6.12 4.95 62.07
N.T.P.,,Gëzimi" 600017687 GJAKOVË GJAKOVË Individual 299.81 0.00 113.78 425.08 0.00 0.00 0.00 838.67
D.P.Z. " Blinaja " 600017695 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 57.50 0.00 0.00 57.50
O.S. " Flori Med " 600017786 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00
Autoshkolla " Niti " 600017819 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.31 0.00 1.56 24.87
Proiz. Tregov. Produzece " Hocanska Vina " 600017950 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 42.94 7.62 0.00 5.28 0.93 56.77

Totali: 28586