EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
NTP,, Val- Trade " 600264923 FERIZAJ FERIZAJ Individual 94,560.61 5,475.00 41,716.74 46,201.23 9,456.32 3,821.78 4,577.01 200,333.69
N.T.SH. " Arsi " 600423933 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 90,344.69 250.00 36,502.34 77,813.09 192.00 119.04 163.20 205,134.36
HED-KS 810972952 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 123,893.92 2,250.00 41,505.92 36,974.87 0.00 0.00 0.00 202,374.71
N.P.T." Shpendi - Com " 600571295 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 75,110.04 0.00 25,774.59 98,969.30 1,200.00 546.00 1,643.76 203,243.69
SLAVIŠA POPOVIC I.B. 601740146 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 114,228.77 500.00 72,113.93 15,690.64 0.00 0.00 0.00 202,033.34
N.N.T. " Albini " 600384812 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 91,789.94 250.00 35,933.29 68,451.27 3,341.65 516.77 1,991.36 202,024.28
" ARMALA CAFE " SH.P.K. 600688446 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 108,952.54 2,250.00 25,485.47 58,699.25 3,330.00 399.60 846.09 197,712.95
"N.T.SH. "" Xhela Trade """ 601358923 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 47,078.01 0.00 69,514.63 82,698.39 0.00 0.00 0.00 199,291.03
ALBIMI LTD SH.P.K. 810276007 GJILAN GJILAN SH.P.K. 143,770.22 0.00 24,629.65 20,115.32 8,497.58 792.96 492.17 198,297.90
Bota Sot SH.P.K. 810536980 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 68,099.93 500.00 59,775.04 41,859.37 11,288.00 8,864.14 7,260.31 197,146.79
N.P.T. " GLAUKU " 600760020 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 89,108.85 500.00 55,747.48 47,284.18 1,602.66 993.66 836.23 195,573.06
AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS-KONTROLLI AJROR"ADEM JASHARI"SH.A. 600052964 PRISHTINË 3 LIPJAN Shoqëri akcionare 26,454.45 0.00 3,655.09 8,660.62 107,830.02 13,140.99 35,249.10 194,990.27
" NCS " SH.P.K. 601252638 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 128,713.13 1,375.00 55,344.99 7,369.11 1,032.40 655.34 216.09 193,331.06
FAN SH.P.K. 810514499 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 72,696.25 3,000.00 18,555.31 42,564.49 36,427.10 4,125.02 16,246.78 190,614.95
N.T.P."USA - H" 600103915 PEJË PEJË Individual 61,452.36 1,000.00 55,522.10 71,598.80 0.00 1,120.11 1,423.53 191,116.90

Totali: 28794