EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" BIO OIL " SH.P.K. 601610232 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 150,550.31 0.00 26,704.92 18,817.88 8,199.00 2,192.12 1,417.75 207,881.98
NTP,, Val- Trade " 600264923 FERIZAJ FERIZAJ Individual 94,560.61 5,475.00 41,716.74 46,815.82 9,456.32 3,821.78 4,638.63 201,009.90
HED-KS 810972952 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 123,893.92 2,250.00 41,505.92 37,779.18 0.00 0.00 0.00 203,179.02
N.T.SH. " Arsi " 600423933 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 90,344.69 250.00 36,502.34 77,813.09 192.00 119.04 163.20 205,134.36
N.P.T." Shpendi - Com " 600571295 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 75,110.04 0.00 25,774.59 99,457.52 1,200.00 546.00 1,651.56 203,739.71
SLAVIŠA POPOVIC I.B. 601740146 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 114,228.77 500.00 72,113.93 16,433.13 0.00 0.00 0.00 202,775.83
N.N.T. " Albini " 600384812 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 91,789.94 250.00 35,933.29 69,047.92 3,341.65 516.77 2,010.02 202,639.59
" ARMALA CAFE " SH.P.K. 600688446 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 108,952.54 2,250.00 25,485.47 58,699.25 3,330.00 399.60 846.09 197,712.95
"N.T.SH. "" Xhela Trade """ 601358923 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 47,078.01 0.00 69,514.63 83,004.39 0.00 0.00 0.00 199,597.03
Bota Sot SH.P.K. 810536980 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 68,099.93 500.00 59,775.04 42,302.11 11,288.00 8,864.14 7,333.78 197,663.00
" NCS " SH.P.K. 601252638 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 128,713.13 1,375.00 56,581.60 8,185.04 1,032.40 659.48 221.67 195,393.32
N.P.T. " GLAUKU " 600760020 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 89,108.85 500.00 55,747.48 47,863.39 1,602.66 993.66 846.64 196,162.68
AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS-KONTROLLI AJROR"ADEM JASHARI"SH.A. 600052964 PRISHTINË 3 LIPJAN Shoqëri akcionare 26,454.45 0.00 3,655.09 8,832.57 107,830.02 13,140.99 35,950.00 195,863.12
FAN SH.P.K. 810514499 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 72,696.25 3,000.00 18,555.56 42,564.65 36,427.10 4,125.52 16,247.11 190,616.19
N.T.P."USA - H" 600103915 PEJË PEJË Individual 61,452.36 1,000.00 55,522.10 71,988.90 0.00 1,120.11 1,423.53 191,507.00

Totali: 28586