EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.H.RESTAURANT MOTEL"FURTUNA" 600830609 MITROVICË MITROVICË Individual 96,117.03 500.00 59,879.86 29,611.25 13,434.32 6,118.07 4,489.39 209,649.92
" BIO OIL " SH.P.K. 601610232 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 150,550.31 0.00 27,254.66 19,796.39 8,199.00 2,216.68 1,471.07 209,488.11
NTP,, Val- Trade " 600264923 FERIZAJ FERIZAJ Individual 94,560.61 5,475.00 41,716.74 47,430.41 9,456.32 3,821.78 4,700.25 201,686.11
HED-KS 810972952 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 123,893.92 2,250.00 41,505.92 38,583.49 0.00 0.00 0.00 203,983.33
N.T.SH. " Arsi " 600423933 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 90,344.69 250.00 36,502.34 77,813.09 192.00 119.04 163.20 205,134.36
N.P.T." Shpendi - Com " 600571295 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 75,110.04 0.00 25,774.59 99,945.74 1,200.00 546.00 1,659.36 204,235.73
SLAVIŠA POPOVIC I.B. 601740146 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 114,228.77 500.00 72,113.93 17,175.62 0.00 0.00 0.00 203,518.32
N.N.T. " Albini " 600384812 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 91,789.94 250.00 35,933.29 69,644.57 3,341.65 516.77 2,028.68 203,254.90
" ARMALA CAFE " SH.P.K. 600688446 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 108,952.54 2,250.00 25,485.47 58,699.25 3,330.00 399.60 846.09 197,712.95
"N.T.SH. "" Xhela Trade """ 601358923 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 47,078.01 0.00 69,514.63 83,310.39 0.00 0.00 0.00 199,903.03
" NCS " SH.P.K. 601252638 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 128,713.13 1,375.00 57,802.84 9,000.97 1,032.40 663.29 227.25 197,439.88
Bota Sot SH.P.K. 810536980 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 68,099.93 500.00 59,775.04 42,744.85 11,288.00 8,864.14 7,407.25 198,179.21
N.P.T. " GLAUKU " 600760020 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 89,108.85 500.00 55,747.48 48,442.60 1,602.66 993.66 857.05 196,752.30
AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS-KONTROLLI AJROR"ADEM JASHARI"SH.A. 600052964 PRISHTINË 3 LIPJAN Shoqëri akcionare 26,454.45 0.00 3,655.09 9,004.52 107,830.02 13,140.99 36,650.90 196,735.97
FAN SH.P.K. 810514499 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 72,696.25 3,000.00 18,555.81 42,564.81 36,427.10 4,126.02 16,247.44 190,617.43

Totali: 29050