EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"BUCA"SH.P.K. 600766838 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 42.47 27.63 0.00 0.00 0.00 70.10
,, APOLLONIA 1991 " SH.P.K. 601016919 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Reshat Fetahu 811094573 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00
" RIENRI GROUP " SH.P.K. 810178807 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 4.40 0.00 0.50 0.24 20.00 2.40 1.04 28.58
" Vizioni i Ri Modern " SH.P.K. 810056201 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 2,927.31 0.00 175.48 114.06 30.00 1.20 0.80 3,248.85
Bashkim Sejdi B.I. 811062596 FERIZAJ FERIZAJ Individual 77.40 0.00 8.53 3.09 50.00 3.25 1.44 143.71
D.P.Z. " Metaliku " 600063143 FERIZAJ FERIZAJ Individual 37.50 0.00 3.42 2.16 0.00 0.00 0.00 43.08
VETON JAHIRI B.I. 810135344 FERIZAJ FERIZAJ Individual 37.50 0.00 3.42 2.16 39.00 3.51 2.25 87.84
Shukrije Rexhepi B.I. 810659120 FERIZAJ FERIZAJ Individual 160.40 0.00 14.40 9.36 72.00 6.48 4.23 266.87
D.P.T. " Blue Teks " 601570949 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 703.25 703.25 0.00 0.00 0.00 0.00 703.25
" UPTOWN BOUTIQUE " SH.P.K. 600985157 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 337.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50
Faton Asllani B.I. 810639841 FERIZAJ FERIZAJ Individual 18.00 0.00 1.62 0.99 0.00 0.00 0.00 20.61
N.T.P. " Bajrami " 600165999 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Krisan Sh.p.k. 600298914 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 4.50 0.00 10.19 6.61 0.00 0.00 0.00 21.30
" Xili Construction " SH.P.K. 810161191 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 634.68 0.00 31.48 20.51 1,597.32 79.13 51.35 2,414.47

Totali: 28586