EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Horizons Group SH.P.K. 810545212 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 7.85 3.80 0.00 0.00 0.00 11.65
Kemi SH.P.K. 810271536 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 4.82 0.84 0.00 0.00 0.00 5.66
" BesiK " SH.P.K. 810127185 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 37.50 0.00 2.28 1.44 0.00 0.00 0.00 41.22
Ratko Pavlovic B.I. 810698368 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 7.41 40.19 0.00 0.00 0.00 47.60
LORIK KRASNIQI B.I. 810003294 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 18.00 0.00 1.08 0.72 0.00 0.00 0.00 19.80
LULZIM RRUSTOLLI B.I. 601054670 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 536.75 536.75 0.00 0.00 0.00 0.00 536.75
Gzim Muharremi B.I. 811299496 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 31.50 0.00 1.92 1.20 0.00 0.00 0.00 34.62
XHAVIT MAHMUTI B.I. 601524102 FERIZAJ SHTIME Individual 0.01 0.00 2.38 1.54 0.00 0.00 0.00 3.93
Hajdin Mehana B.I. 810570780 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Klinika Amerikane SH.P.K. 810243262 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 23,583.92 3,000.00 19,966.50 3,483.73 0.00 0.00 0.00 47,034.15
Enha Profile SH.P.K. 811052612 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 9.74 6.40 0.00 0.00 0.00 16.14
Mehmedali Arapi B.I. 810599467 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 3.26 0.00 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 3.56
" GEO - GROUP " SH.P.K. 810822876 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.00
Xhavit Vllasaliu B.I. 810892811 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 335.61 0.00 32.24 22.00 0.00 0.00 0.00 389.85
" ABUNA " SH.P.K. 810056110 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 601.65 0.00 156.24 46.71 0.00 0.00 0.00 804.60

Totali: 28586