EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.N. " Fatlindi " 600338249 FERIZAJ FERIZAJ Individual 156,945.12 1,125.00 88,614.40 40,953.79 8,505.00 5,160.60 3,317.94 303,496.85
N.T.P. " Art " 600010037 GJAKOVË GJAKOVË Individual 12,558.71 0.00 1,506.96 8,356.10 8,490.32 1,503.68 5,359.61 37,775.38
N.N.T. " Kurti" 600767232 GJILAN GJILAN Individual 97,081.92 1,500.00 63,868.51 101,682.47 8,414.16 4,351.62 10,060.22 285,458.90
" TE ABEA " SH.P.K. 600923131 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 12,225.84 0.00 1,496.20 2,107.46 8,411.50 1,037.53 2,080.10 27,358.63
P.P. TELEKOMUNIKACIJE 028 600577623 MITROVICË MITROVICË Individual 256,132.19 2,500.00 160,852.11 126,923.11 8,400.00 5,208.00 4,363.80 561,879.21
N.N.T. " Mali " 600072897 GJILAN GJILAN Individual 59,024.96 925.00 34,836.05 20,292.75 8,393.72 4,661.75 3,492.99 130,702.22
K.B. PIRANA 600609202 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 7,655.20 125.00 4,497.22 11,337.61 8,374.90 4,300.03 11,628.63 47,793.59
Kosova Airways.com 810853417 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 6,210.69 125.00 869.84 1,393.90 8,360.02 1,003.20 1,876.60 19,714.25
Bujar Gola 811142546 GJAKOVË GJAKOVË Individual 7,643.73 0.00 1,365.91 1,930.31 8,357.56 967.84 1,783.19 22,048.54
N.T.SH."ART CONSTRUCTION" 600627949 GJAKOVË GJAKOVË Individual 38,622.95 0.00 5,392.27 2,679.55 8,280.00 1,176.00 1,184.25 57,335.02
N.T.SH. "T.a Commerc " 600354807 GJILAN KAMENICË Individual 2,569.15 3,125.00 4,568.72 1,249.66 8,252.66 2,791.87 4,987.93 24,419.99
" BIO OIL " SH.P.K. 601610232 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 150,550.31 0.00 26,704.92 18,817.88 8,199.00 2,192.12 1,417.75 207,881.98
"TrioClicks" SH.P.K. 601304231 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 6,520.25 0.00 1,135.62 920.05 8,111.20 1,518.38 1,145.06 19,350.56
N.T.P. " BLERI - D " 600733671 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 59,839.55 32,278.07 63,947.23 16,864.67 8,082.01 2,985.19 2,525.28 154,243.93
N.N. " Edi - Color " 600292974 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 39,959.81 125.00 23,319.35 24,961.69 8,080.00 2,464.70 4,745.82 103,531.37

Totali: 28586