EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" GODDESS daily & exclusive " SH.P.K. 810061408 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 1,385.00 1,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,385.00
Learte Cana B.I. 810930687 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 26.58 1.62 1.02 29.22
" Varego " Sh.p.k. 810525842 PRISHTINË 3 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 15.28 0.00 0.00 0.00 0.00 15.28
INTERNET " men - bun a-net " 600156998 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 84.20 7.56 4.95 96.71
Safer Jusufi B.I. 810935786 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.95 4.95
" GOLD AUTO " SH.P.K. 810112681 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05
D.P.T."BASHKIMI TEKS" 600390273 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 424.50 424.50 0.00 0.00 0.00 0.00 424.50
"ROKA"SH.P.K. 600599734 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1.80 1.17 22.97
" PURE & SHINE " SH.P.K 810042721 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 117.00 33.80 10.80 161.60
Rexhep Xhakolli B.I. 810326589 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.02 98.02
ARTAN KRASNIQI B.I. 601552393 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.81 9.00 56.81
N.T.T."LURI" 600263066 FERIZAJ HANI I ELEZIT Ortakëria e përgj. 311.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.76
" BULETINI EKONOMIK " SH.P.K. 810160119 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 1.24 3.15
Ardian Xh. Thaçi B.I. 811342956 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00 0.26 4.19
" NEW MODEL " SH.P.K. 810129545 GJILAN KAMENICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.42 2.21 11.63

Totali: 28586