EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " Arbëresha " 600015912 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.52 8.52
Puntoria e Pavarur ,,Doda" 600015938 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 55.85 0.00 6.72 7.20 0.00 0.00 0.00 69.77
D.P.T. "Euro Color" 600016069 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 49.54 0.00 2.34 51.88
D.P.H. "OSCAR" 600016126 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.P.T. " RAMIZI IMPEX " 600016217 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 45.11 12.58 9.72 67.41
N.T.SH. " E - TECH " 600016308 PRIZREN 1 PRISHTINË Individual 0.02 0.00 51.53 114.32 50.89 0.00 0.00 216.76
"BOSTON BAY" SH.P.K 600016332 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.T. " Altrin " 600016340 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 16.00
N.T.Sh. " Fiona-S" 600016390 GJAKOVË GJAKOVË Individual 453.24 0.00 85.72 179.50 1,860.97 250.58 587.58 3,417.59
N.T.P. " Agro Waba " 600016514 GJILAN PARTESH Individual 0.00 0.00 39.12 7.11 0.00 7.65 1.38 55.26
D.P.T." TAULANTI - AS " 600016580 GJAKOVË GJAKOVË Individual 9.00 0.00 1.08 2.04 0.00 0.00 0.00 12.12
N.T.P."LINDI-COMM" 600016770 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 1,021.22 0.00 158.65 252.84 1,010.00 124.40 245.54 2,812.65
" Luzha Plast" 600016811 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.62 23.62
NTP,,MTF " 600016837 PEJË ISTOG Individual 119.52 0.00 14.52 49.91 686.00 82.32 283.50 1,235.77
FERIT HAJRA B.I. 600016887 MITROVICË MITROVICË Individual 342.32 0.00 76.98 188.84 340.80 92.86 185.20 1,227.00

Totali: 28586