EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P.,,Kulina Merkor" Sh.p.k. 600473566 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 95,152.10 250.00 59,906.06 69,014.15 0.00 0.00 0.00 224,072.31
" PRINCESHA GROUP " SH.P.K. 600686987 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 127,903.52 1,375.00 60,800.67 34,204.44 0.00 0.00 0.00 222,908.63
N.T.P. " SABEDINI " 601221659 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 157,369.51 0.00 22,250.52 43,790.95 600.00 72.00 179.40 224,262.38
" VG COMPANY " SH.P.K. 601170898 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 131,765.87 1,125.00 53,755.12 36,069.17 119.00 14.28 31.36 221,754.80
Ndërmarja Tregtare Private " GB" 600958146 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 77,604.41 0.00 68,450.27 63,494.75 4,800.00 4,230.00 4,284.00 222,863.43
N.T.SH. " Alk - Oil " Sh.p.k. 600524830 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 63,162.87 250.00 32,923.80 125,315.60 120.00 22.80 248.17 221,793.24
H.C. MODELI 601325568 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare 39,826.66 0.00 31,434.89 98,267.08 16,337.20 3,953.56 32,137.53 221,956.92
" ALASKA "-SH.P.K. 600007943 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 138,578.29 1,500.00 32,662.47 49,172.59 0.00 23.00 6.30 220,442.65
N.T.P. " Ou Di" 600230693 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 67,086.48 0.00 53,411.98 68,694.55 10,629.54 9,108.89 12,222.15 221,153.59
ALBIMI LTD SH.P.K. 810276007 GJILAN GJILAN SH.P.K. 159,160.88 0.00 26,399.58 21,273.04 10,346.28 951.89 596.75 218,728.42
N.T.P. "GONI" 600599619 GJILAN GJILAN Individual 106,172.52 4,625.00 57,387.51 49,674.65 144.00 17.28 100.15 213,496.11
A.T. "Vllëzrit- Mala" 600352835 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 77,745.51 500.00 50,498.57 72,055.20 4,757.83 2,968.96 4,737.26 212,763.33
" GAZETAT " SH.P.K. 601616660 MITROVICË ZVEÇAN SH.P.K. 130,721.40 250.00 62,400.66 18,891.69 13.00 2.21 2.24 212,031.20
" Princ Tobacco " SH.P.K. 600032081 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 97,027.26 0.00 42,962.75 71,977.04 0.00 0.00 0.00 211,967.05
N.H.RESTAURANT MOTEL"FURTUNA" 600830609 MITROVICË MITROVICË Individual 96,117.03 500.00 59,879.86 28,986.44 13,434.32 6,117.09 4,402.14 208,936.88

Totali: 28586