EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P.,,Kulina Merkor" Sh.p.k. 600473566 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 95,152.10 250.00 59,906.06 69,014.15 0.00 0.00 0.00 224,072.31
" PRINCESHA GROUP " SH.P.K. 600686987 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 127,903.52 1,375.00 60,800.67 34,204.44 0.00 0.00 0.00 222,908.63
N.T.P. " SABEDINI " 601221659 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 157,369.51 0.00 22,250.52 42,768.04 600.00 72.00 175.50 223,235.57
Ndërmarja Tregtare Private " GB" 600958146 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 77,604.41 0.00 68,450.27 63,494.75 4,800.00 4,230.00 4,284.00 222,863.43
" VG COMPANY " SH.P.K. 601170898 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 131,765.87 1,125.00 53,755.12 35,214.70 119.00 14.28 30.59 220,899.56
" ALASKA "-SH.P.K. 600007943 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 138,578.29 1,500.00 32,662.47 49,172.59 0.00 23.00 6.30 220,442.65
N.T.SH. " Alk - Oil " Sh.p.k. 600524830 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 63,162.87 250.00 32,923.80 124,901.28 120.00 22.80 247.39 221,378.14
H.C. MODELI 601325568 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare 39,826.66 0.00 31,434.89 98,007.64 16,337.20 3,953.56 32,031.34 221,591.29
N.T.P. " Ou Di" 600230693 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 67,086.48 0.00 53,411.98 68,259.18 10,629.54 9,108.89 12,152.96 220,649.03
N.T.P. "GONI" 600599619 GJILAN GJILAN Individual 106,172.52 4,625.00 57,387.51 48,984.53 144.00 17.28 99.21 212,805.05
A.T. "Vllëzrit- Mala" 600352835 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 77,745.51 500.00 50,498.57 71,549.88 4,757.83 2,968.96 4,706.34 212,227.09
" GAZETAT " SH.P.K. 601616660 MITROVICË ZVEÇAN SH.P.K. 130,721.40 250.00 62,400.66 18,589.49 13.00 2.21 2.08 211,728.84
" Princ Tobacco " SH.P.K. 600032081 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 97,027.26 0.00 42,962.75 71,977.04 0.00 0.00 0.00 211,967.05
N.H.RESTAURANT MOTEL"FURTUNA" 600830609 MITROVICË MITROVICË Individual 96,117.03 500.00 59,879.86 28,361.63 13,434.32 6,116.11 4,314.89 208,223.84
" BIO OIL " SH.P.K. 601610232 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 150,550.31 0.00 25,966.57 17,839.37 8,199.00 2,159.44 1,364.43 206,079.12

Totali: 28794