EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" Hasani Constuction " SH.P.K. 810139643 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 22,759.33 0.00 1,809.36 887.64 0.00 0.00 0.00 25,456.33
" Taverna SIMFONIJA " SH.P.K. 810175423 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 170.75 0.00 9.84 6.36 100.00 4.80 3.12 294.87
N.T."VLERA" 810651704 FERIZAJ FERIZAJ Individual 3,455.76 0.00 138.80 91.28 0.00 0.00 0.00 3,685.84
D.P.T."BASHKIMI TEKS" 600390273 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 424.50 424.50 0.00 0.00 0.00 0.00 424.50
D.P.Z. "Foto Niki" 600116356 FERIZAJ SHTIME Individual 18.32 0.00 2.16 1.80 0.00 0.00 0.00 22.28
'' Verda '' SH.P.K. 601229281 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 11,079.11 0.00 1,203.72 755.44 1,300.00 128.00 98.80 14,565.07
N.T.T."LURI" 600263066 FERIZAJ HANI I ELEZIT Ortakëria e përgj. 311.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.76
A5 VILLA SH.P.K 811289827 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 39.12 0.00 1.80 1.17 204.00 9.18 5.94 261.21
Luljete J. Iseni 811028663 FERIZAJ SHTIME Individual 7.20 0.00 2.64 1.95 0.00 0.00 0.00 11.79
N.N. " REDONI " 600937869 FERIZAJ FERIZAJ Individual 13.04 0.00 0.63 0.36 68.00 3.06 1.98 87.07
"BEDRI ADEMAJ" SH.P.K. 810164179 FERIZAJ SHTIME SH.P.K. 47.00 0.00 4.52 1.65 40.00 3.80 1.43 98.40
NOR DESIGN - LILA SH.P.K. 811050898 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 2,286.17 0.00 140.98 69.89 0.00 0.00 0.00 2,497.04
SUMEJA SH.P.K. 811047366 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 48.26 0.00 2.40 1.55 17.00 0.85 0.55 70.61
HIDROIZOLIM LUMI SH.P.K. 811288712 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 6.52 0.00 0.28 0.16 34.00 1.36 0.88 43.20
"SPARTAN"SH.P.K 810062274 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. 604.17 0.00 24.16 15.72 168.84 6.76 4.40 824.05

Totali: 28586