EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Qumështore Sharri SH.P.K. 810970998 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 17.10 14.17 0.00 0.00 0.00 31.27
Auto Kaçandolli SH.P.K. 810532376 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 88.81 0.00 0.00 0.00 0.00 88.81
N.N.P."STRASEN+TIEFBAU" 600595154 FERIZAJ FERIZAJ Individual 780.32 0.00 33.37 21.35 0.00 0.00 0.00 835.04
N.P." SMART SHOP TV SHOPPING " 810908444 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 9.60
KIKA & CO SH.P.K. 810199184 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 48.20 0.00 0.00 0.00 0.00 48.20
Saba Group SH.P.K. 811182667 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 86.55 7.70 0.00 0.00 0.00 94.25
AUTOPASION 810819758 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00 40.68
Star Trade SH.P.K. 810496598 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07
SDV - Com.- 1 SH.P.K. 810199621 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 27.99 0.00 0.00 0.00 0.00 27.99
Pharmex 810849903 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.50 2.88 0.00 0.00 0.00 7.38
" Quatro Trade " SH.P.K. 601577573 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.01 0.00 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13
D.P.H."BEL AMI +" 600594651 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12
Uni BB SH.P.K. 810867278 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 0.00 3.32
STRABAG AG BRANCH OFFICE KOSOVO DEGA NË KOSOVË 810793671 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 0.00 0.00 59.55 0.00 0.00 0.00 0.00 59.55
" APPRAISAL AND BUSINESS CONSULTING STUDIO " SH.P.K. 810847212 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90

Totali: 28586