EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Beqir Uka B.I. 810458514 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
"SAFA" SH.P.K. 600964424 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 753.41 0.00 30.12 19.60 0.00 0.00 0.00 803.13
Friends Cafe SH.P.K. 811315424 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" TAHIRAJ -Gipser" SH.P.K. 810171869 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.01 0.00 11.77 3.84 0.00 0.00 0.00 15.62
NPL " SPORT MARKETING " SH.A. 600847141 PRISHTINË 3 PRISHTINË Shoqëri akcionare 14.73 0.00 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 15.73
" Geta - Elisabeth " SH.P.K. 810073437 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 150.30 0.00 34.58 6.86 0.00 0.00 0.00 191.74
Azar Eminagic B.I. 810593865 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 376.24 0.00 206.01 22.67 0.00 0.00 0.00 604.92
" BORA OFFICE " SH.P.K. 810031302 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 2.23 1.45 0.00 0.00 0.00 3.69
OMI KITCHEN SH.P.K. 811275652 GJILAN GJILAN SH.P.K. 792.00 0.00 31.68 20.60 0.00 0.00 0.00 844.28
Nikë Shala B.I. 810464537 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 3.39 0.45 0.00 0.00 0.00 3.84
D.P.Z. ,,PRIZRENI-1" 600558475 PRIZREN 2 SHTIME Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" TIME OUT 3 " SH.P.K. 810160416 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Kujtim Karakashi 810365173 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 1.84 1.20 0.00 0.00 0.00 3.04
Ndërrmarrja Zejtare "Malësia " 600153514 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.01 0.00 7.40 0.96 0.00 0.00 0.00 8.37
" LUANI - SG " SH.P.K. 810178055 PEJË PEJË SH.P.K. 900.56 0.00 36.04 23.40 0.00 0.00 0.00 960.00

Totali: 29050