EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.T. " B.S.B-COM " 600014279 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 22,154.57 0.00 4,511.20 10,859.56 8,995.00 847.10 3,913.89 51,281.32
DARDANIA SECURITY SH.P.K. 810844995 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 3,207.92 0.00 440.03 2,299.39 8,981.32 1,308.63 1,395.56 17,632.85
" EAGLE COMMUNICATION " SH.P.K. 600807913 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 15,887.80 750.00 4,793.84 8,895.38 8,927.86 1,611.50 5,431.62 45,548.00
ITALIAN MEDICINE CENTER 810244351 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 1,464.18 0.00 175.68 625.36 8,887.74 470.61 1,532.05 13,155.62
" International Support Services" 600532958 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 119,094.06 0.00 64,926.08 175,514.16 8,846.20 1,314.75 12,465.06 382,160.31
Ndërmarrja Tregtare Shërbyese '' Medical" 600390827 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 33,703.69 0.00 32,032.73 34,892.53 8,842.22 7,106.83 8,255.20 124,833.20
SH.A. AUTO PRISHTINA 601514468 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 4,689.96 0.00 4,844.25 10,322.21 8,801.60 2,136.46 18,155.65 48,950.13
N.N.P. " Kujtimi " 600366521 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 40,366.02 625.00 16,260.00 19,268.04 8,796.84 2,985.78 4,115.31 91,791.99
"MOBILERIA DJELLZA" SH.P.K 600263602 GJILAN PARTESH SH.P.K. 420.75 375.00 1,263.51 1,139.31 8,734.00 196.35 352.89 12,106.81
D.P.H."ZERO PLUS" 600588927 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 40,629.69 250.00 25,478.03 17,111.74 8,660.54 5,320.42 3,975.19 101,175.61
N.T.,,Isa - Kom" 600539186 FERIZAJ FERIZAJ Individual 465,299.53 325.00 367,757.61 634,663.89 8,650.00 7,523.00 11,466.76 1,495,360.79
Shpresa Shallci B.I. 811351303 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 6,822.13 0.00 1,528.32 2,338.40 8,646.33 1,389.95 2,347.13 23,072.26
" METRO CALL " SH.P.K. 601113228 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 6,969.60 375.00 1,485.90 2,873.40 8,551.64 1,444.12 3,536.75 24,861.41
Fitore Rexha 810363101 MITROVICË MITROVICË Individual 11,047.97 0.00 1,199.94 1,605.31 8,551.00 1,003.84 1,680.36 25,088.42
N.T.P. "LLUKES" 600582432 GJILAN VITI Individual 16,260.84 0.00 2,531.40 4,791.92 8,521.28 1,035.36 2,537.73 35,678.53

Totali: 28586