EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.SH."LUMA PETROL" 600014972 PEJË PEJË Ortakëria e përgj. 304.23 0.00 50.27 20.38 0.00 0.00 0.00 374.88
D.P.T. " Morea " 600015029 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 2.76 25.48 51.64
D.P.Z. " NILA " 600015110 GJAKOVË GJAKOVË Individual 686.28 0.00 246.74 596.21 413.40 148.53 356.93 2,448.09
D.P.Z. " Frashëri " 600015178 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 11.00
N.N.SH. ,,Vali" 600015227 FERIZAJ FERIZAJ Individual 274.80 125.00 162.50 155.69 89.10 29.16 54.75 766.00
N.T.P.,,Besniku" 600015235 MITROVICË VUSHTRRI Individual 9.00 0.00 1.08 2.70 11.13 0.00 0.00 23.91
D.P.H.Kafiteria " Simpatija " 600015350 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
AVOKAT ADEM VOKSHI 600015433 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 330.07 39.60 66.54 436.21
D.P.T. " Dielli- CMM " 600015459 GJAKOVË GJAKOVË Individual 118.62 0.00 14.28 57.27 51.00 6.12 24.24 271.53
" R.B. PRISHTINA " SH.P.K. 600015483 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 80.69 0.00 0.00 0.00 0.00 80.69
D.P.T. "Rinori " 600015491 MITROVICË MITROVICË Individual 89.56 0.00 11.04 19.52 198.45 20.88 40.62 380.07
" Ndërtimtaria " SH.A. 600015508 PRISHTINË 2 OBILIQ Shoqëri akcionare 5,960.14 0.00 2,205.25 4,482.35 127,182.22 8,513.28 17,366.89 165,710.13
P.P.Z. " Çuni " 600015566 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 12.15 1.62 0.00 0.00 0.00 13.77
D.P.SH. "Ylli Net" 600015699 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 112.50 0.00 23.08 42.18 93.00 13.11 32.07 315.94
Dyqan i Pavarur Tregtar " Leutrimi " 600015897 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 10.83 0.00 0.00 10.83

Totali: 28586