EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"N.T.P. "" Mega trade - Co """ 600113493 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 183,338.24 0.00 32,491.39 25,097.89 717.99 389.03 628.35 242,662.89
N.P.T. "Ara" 600031158 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 106,173.92 0.00 44,916.85 91,524.39 0.00 0.00 0.00 242,615.16
N.N.T. " BALLKAN- P.K. " 600908571 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 112,265.84 0.00 76,913.57 50,876.36 0.00 22.50 4.11 240,082.38
Aqualia Infraestructuras Pristina 810850182 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 158,392.77 0.00 59,563.61 19,894.70 0.00 0.00 0.00 237,851.08
N.T.P. " Tina - Trade " 600554621 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 91,728.49 500.00 57,153.16 86,447.76 400.00 251.60 512.30 236,493.31
" Eco - Metal " SH.P.K. 601201049 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 161,621.96 0.00 41,198.47 27,718.91 2,780.88 460.99 381.96 234,163.17
N.T.P."ROJALL-INVEST" 600269741 FERIZAJ FERIZAJ Individual 60,116.90 0.00 39,087.05 114,136.32 5,685.01 3,375.46 11,608.75 234,009.49
,,Qendra Procesuese KosovaCard QPK" SH.A. 600527222 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 72,732.68 125.00 46,251.87 90,066.14 7,628.96 4,378.23 11,894.11 232,951.99
"RIMA"SH.P.K. 600322937 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 93,570.11 2,750.00 48,357.12 78,966.60 3,827.70 508.84 3,567.21 228,797.58
N.T.SH."ALA" 602096829 FERIZAJ SHTIME Individual 89,001.87 1,000.00 57,065.16 76,756.76 2,400.00 1,488.00 2,067.00 228,778.79
N.P.Q."AFION" SH.P.K. 600007729 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 140,108.00 2,845.00 50,813.25 33,822.30 1,538.00 209.21 280.32 226,771.08
GEKOS SH.P.K. 810464652 DTM PRISHTINË SH.P.K. 182,507.80 0.00 18,354.15 25,795.22 24.06 28.90 18.82 226,728.95
D.P.H. " BATUSHA " 601561683 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 101,022.46 250.00 62,884.09 34,541.00 13,800.00 8,556.00 4,647.60 225,451.15
" IMPERIAL STORE " SH.P.K. 601215082 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 116,109.64 1,500.00 74,865.79 24,834.87 5,315.40 705.72 1,438.34 223,269.76
JAKUP TAHIRI 600888301 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 108,657.62 500.00 67,860.34 36,570.84 5,400.00 3,348.00 2,191.80 224,028.60

Totali: 28794