EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.SH. " Eja " 600174982 PEJË PEJË Individual 109,682.76 375.00 19,959.73 117,095.81 0.00 4.00 1.20 246,743.50
"N.T.P. "" Mega trade - Co """ 600113493 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 183,338.24 0.00 32,491.39 26,230.38 717.99 389.03 628.35 243,795.38
N.P.T. "Ara" 600031158 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 106,173.92 0.00 44,916.85 91,524.39 0.00 0.00 0.00 242,615.16
N.N.T. " BALLKAN- P.K. " 600908571 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 112,265.84 0.00 76,913.57 51,606.00 0.00 22.50 4.11 240,812.02
N.T.P. " Tina - Trade " 600554621 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 91,728.49 500.00 57,153.16 87,044.01 400.00 251.60 514.90 237,092.16
" Eco - Metal " SH.P.K. 601201049 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 161,621.96 0.00 41,485.35 28,769.44 2,780.88 469.86 400.02 235,527.51
N.T.P."ROJALL-INVEST" 600269741 FERIZAJ FERIZAJ Individual 60,116.90 0.00 39,087.05 114,527.06 5,685.01 3,375.46 11,645.70 234,437.18
,,Qendra Procesuese KosovaCard QPK" SH.A. 600527222 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 72,732.68 125.00 46,251.87 90,066.14 7,628.96 4,378.23 11,943.76 233,001.64
"RIMA"SH.P.K. 600322937 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 93,570.11 2,750.00 48,357.12 78,966.60 3,827.70 508.84 3,567.21 228,797.58
N.P.Q."AFION" SH.P.K. 600007729 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 140,108.00 2,845.00 50,813.25 34,767.95 1,538.00 209.21 290.28 227,726.69
N.T.SH."ALA" 602096829 FERIZAJ SHTIME Individual 89,001.87 1,000.00 57,065.16 77,335.27 2,400.00 1,488.00 2,082.60 229,372.90
GEKOS SH.P.K. 810464652 DTM PRISHTINË SH.P.K. 182,507.80 0.00 19,066.96 26,950.74 24.06 29.14 18.98 228,597.68
D.P.H. " BATUSHA " 601561683 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 101,022.46 250.00 62,884.09 34,541.00 13,800.00 8,556.00 4,647.60 225,451.15
" IMPERIAL STORE " SH.P.K. 601215082 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 116,109.64 1,500.00 74,865.79 24,834.87 5,315.40 705.72 1,438.34 223,269.76
JAKUP TAHIRI 600888301 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 108,657.62 500.00 67,860.34 36,570.84 5,400.00 3,348.00 2,191.80 224,028.60

Totali: 28586